Návod – AdWords skript Klíčová slova

Ukázka rozhraní skriptu Klíčová slova

 

K čemu skript Klíčová slova slouží?

AdWords skript Klíčová slova slouží ke kontrole vyhledávacích dotazů. Při svém spuštění skript projde vyhledávací dotazy a doporučí, které dotazy by bylo vhodné přidat jako klíčová slova v přesné shodě (nebo které by naopak bylo vhodné vyloučit). Je možné zapnout automatické přidávání klíčových slov. Pokud není automatické přidávání povoleno, skript neprovádí žádné zásahy v AdWords účtu a slouží pak jako report.
Skript může dávat seznam vyhledávacích dotazů z nákupů a dynamických reklam (pokud jsou v účtu dostupné) a zobrazovat v samostatném listu.
Pokud skript nalezne doporučení, může o tom poslat email na zadanou adresu. Proč jsou klíčová slova pro kampaně klíčová se můžete dočíst na našem blogu zde.

 

Pro jaké účty se hodí?

Skript je vhodný:

  • pro kampaně ve vyhledávací síti,
  • pokud používáte klíčová slova ve volné shodě pro hledání nových zákazníků,
  • počet různých vyhledávacích dotazů je větší než několik desítek za měsíc.

 

Jak se skript instaluje a používá?

Skript dáváme ve formě zdrojového kódu. Skript si vložíte do účtu, autorizujete a spustíte. Výstupem skriptu je tabulka doporučených klíčových slov uložená do GoogleSheets.

 


Používání skriptu

Uživatelské rozhraní skriptu je tabulka GoogleSheets. Tabulka obsahuje až tři listy – seznam vytipovaných vyhledávacích dotazů pro vyhledávací síť, volitelné parametry a případně doporučené dotazy z nákupů a dynamických reklam. Pokud skriptu nenastavíme parametry, bude pracovat s automaticky nastavenými a výchozími hodnotami nastavení.

Po spuštění skript projde historii vyhledávacích dotazů a vybere ty, které mají zajímavé výsledky a jsou vhodnými kandidáty na přidání mezi klíčová slova v přesné shodě. Pokud je zapnut v režimu automatu, klíčová slova se přidají do odpovídajících sestav v přesné shodě. Přidaná slova mají štítek „ks_add“. Pokud je nastaveno, pošle email v případě, že vyhledávacích dotazů našel více než bylo nastaveno. Vyhledávací dotazy, které budete chtít přidat jako klíčová slova jednoduše zkopírujete a vložíte do příslušných kampaní. Návod na práci s klíčovými slovy najdete zde.

Tabulka obsahuje vyhledávací dotaz, který má být zařazen mezi klíčová slova, kampaň a sestavu kam se má přidat a statistiky vyhledávacího dotazu. Při větším počtu dotazů doporučujeme použít vestavěné filtry nebo upravit parametry skriptu.

 

Doporučené vyhledávací dotazy

Vyhledávací dotazy prochází skript 1x týdně. Časové okno si můžete zvolit parametrem ks.days jako počet dní, za které se mají vyhledávací dotazy vyhodnocovat. Při nastavení -1 zvolí skript okno automaticky v rozsahu 1 až 90 dní podle počtu klíčových slov. Počet dní, ze kterých jsou dotazy vyhodnoceny se zobrazí v záhlaví tabulky doporučených dotazů.
Skript poté prochází všechny vyhledávací dotazy za dané okno a podle zadaných parametrů vybírá ty, které je vhodné přidat. Volitelné parametry pro výběr vyhledávacích dotazů jsou:
– počet zobrazení
– počet konverzí
– maximální cena za konverzi
– minimální míra prokliku (CTR)
Pro každý z těchto parametrů lze nastavit „-1“ pro automatickou volbu parametru nebo „0“ pro ignorování. Pokud je nastavena hodnota, funguje jako filtr vyhledávacích dotazů.
Všechny vyhledávací dotazy, které skript vyhodnotí jako zajímavé a vhodné pro přidání mezi klíčová slova vloží do tabulky:
 
AdWords skript Klíčová slova - ukázka tabulky dotazů
 
Toto se provádí standardně jednou týdně. Pokud je nastaveno a byly nalezeny zajímavé vyhledávací dotazy, pošle se zároveň email.
Nastavení parametrů emailu:
– adresa, kam se má zpráva poslat: ks.email
– den, kdy se má výsledek poslat: ks.day (1=pondělí, 2=úterý,…) „-1“ znamená neposílat
– hodina, kdy se má email poslat: ks.hour (0-23)
 

Automatické přidávání klíčových slov

V případě, že doporučované výrazy jsou smysluplné a chcete, aby se přidávaly automaticky, je možné zapnout automatický režim. Automat se povolí zadáním hodnoty „RUN“ do parametru ks.run.
V automatickém režimu jsou všechny doporučené výrazy automaticky přidány jako klíčová slova. Pokud máte v parametrech nastaveno ks.prompt na „0“, potmo automat nebude vyžaqdovat schválení a přidá klíčová slova automaticky rovnou. Pokud je ks.prompt nastaveno na „1“ musí být klíčová slova nejprve odsouhlasena zatržením ve sloupečku „Schválit“ než je automat přidá. Klíčová slova se přidávají v přesné shodě do odpovídající reklamní sestavy, s výchozí nabídkou za kliknutí ze sestavy. Ke klíčovému slovu je přidán štítek „ks_add“.
V tabulce se u slova ve sloupečku Stav objeví text „PŘIDAT“. Pokud ve sloupečku Schválit zvolíte odškrtávátko, je tímto přidání slova potvrzeno a text ve sloupečku Stav se změní na PŘIDÁNO. Pro už potvrzená slova se neposílá upozornění emailem. Pokud ve sloupečku Schválit zvolíte křížek, bude slovo odebráno a jeho stav se změní na IGNOROVÁNO. Toto slovo již nebude nabízeno pro přidání.
Schválení (nebo zrušení) je možné provést pro všechna slova současně zvolením zaškrtávátka v záhlaví sloupce Schválit.
Pozor, změny stavu se projeví do hodiny.
 

Tipy na klíčová slova z nákupů a dynamických reklam

Pro zobrazování zajímavých vyhledávacích dotazů z nákupů a dynamických reklam nastavte parametr ks.tips na hodnotu „1“. Vytvoří se nový list se jménem jménoúčtu.ks.tips. Do tohoto listu se vkládají vybrané dotazy z nákupů a dynamických reklam ve stejné struktuře jako doporučované vyhledávací dotazy. Protože tipy mohou pocházet z různých reklamních sestav, jsou ve sloupečku Kampaň a Sestava uvedeny všechny sestavy, kde se dotaz vyskytl, oddělené čárkou, a sloupečky se statistikami obsahují agregované údaje. Tipy není možné přidat automaticky, slouží jako podklady pro vymýšlení nových klíčových slov a způsobů cílení.

 

Parametry

Skript má několik parametrů. Pokud nejsou parametry zadány, skript podle historických dat nastaví hodnoty parametrů automaticky při každém spuštění. Pokud vám výsledky nevyhovují, můžete automatické parametry nahradit vlastními hodnotami. K dispozici jsou tyto parametry:

Interval: počet dní, ze kterých se mají vyhledávací dotazy zahrnout

Minimální počet zobrazení: kolikrát se musel daný dotaz zobrazit, aby mohl být zařazen mezi navržená klíčová slova

Minimální počet konverzí: kolik konverzí musí vyhledávací dotaz zaznamenat, aby byl zařazen mezi navržená klíčová slova

Minimální CTR: jaká musí být minimální míra prokliku pro daný dotaz, aby byl zařazen mezi navržená klíčová slova

Pro automatické nastavování parametru vložte hodnotu -1.

 

Instalace

Instalace skriptu nevyžaduje zvláštní přípravu. Zdrojový kód skriptu se vloží do skritpů AdWords účtu (návod zde), autorizuje se a spustí. Doporučujeme nastavit spouštění jedenkrát týdně až jedenkrát měsíčně, podle provozu. AdWords návod pro instalací skriptů je dostupný zde.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte.