Domů » Google Analytics » Google Tag Manager a pokročilá měření událostí

Google Tag Manager a pokročilá měření událostí

mereni gtm

V prvním článku o Google Tag Manageru (Správce značek Google) jsme si prošli základní nastavení, ve druhém jsme se podívali na nastavení Facebook Pixelu. V tomto článku se zaměříme na některé pokročilejší postupy pro nastavení měření událostí pro Google Analytics.

Pomocí GTM můžete měřit jakoukoliv událost, smysl má zejména:

Každé měření obsahuje proměnnou, spouštějící pravidlo a značku. Zjednodušeně funguje mechanismus následovně:

  • Proměnná je aktivní na pozadí. Monitoruje, co se na webu děje a posílá o tom informace do GTM. Např. sleduje odesílání kontaktního formuláře. Nemějte strach, proměnné web nijak nezpomalují, naopak použití GTM má většinou za následek nepatrné zrychlení webu.
  • Spouštějící pravidlo se aktivuje v okamžiku, kdy jsou splněny vámi zvolené podmínky. V tom okamžiku spustí přiřazenou značku. GTM např. dostane informaci, že někdo odeslal vybraný kontaktní formulář.
  • Značka posílá informace do vybraného systému. Mohou to být Google Analytics,  může poslat informaci o konverzi v Google Ads apod.

Pro stručnost budeme v textu používat zkratku GTM (Google Tag Manager). Některé obrázky lze zvětšit kliknutím na ně. Vycházím z toho, že GTM na webu již máte; popis jak na to najdete v prvním článku.

Před publikací nové značky vždy doporučuji použít náhled, ať se přesvědčíte, že vše funguje (funguje jen v Chrome).

Vložení konstanty s číslem Google Analytics

Ať si trochu ulehčíte práci, můžete na začátek vložit do GTM jako konstantu číslo vašeho Google Analytics (nepovinné). V levém menu vyberete Proměnné a vytvoříte novou.

nová gtm proměnná

Kliknete na rámeček Konfigurace proměnné a v menu vyberete jako typ proměnné Nástroje – Konstanta. 

GA konstanta

Do políčka Hodnota vložíte ID ze svého Google Analytics účtu, proměnnou vhodně pojmenujete a uložíte. Později při tvorbě nových Google Analytics značek nemusíte znovu hledat číslo ID, stačí dosadit vytvořenou proměnnou (ukážeme si dále).

Měření odchodů na jiné weby

Pokud máte na webu odkazy, které vedou na jiné webové stránky, může se hodit vědět, kam lidé nejčastěji odchází. V praxi toho můžete využít a nabídnou návštěvníkům vašeho webu obsah, kvůli kterému zatím chodí jinam.

Vytvoření proměnné pro měření odchozích odkazů

Začnete opět vytvořením nové proměnné, tentokrát hledejte typ Proměnná automatické události. V konfiguraci proměnné vyberete Adresa URL prvku jako typ proměnné a Název hostitele jako typ komponenty. Je lepší zaškrtnout políčko Odstranit řetězec „www.“, abyste se vyhnuli duplicitním URL z důvodu varianty s a bez www.

konfigurace proměnné link click

Proměnnou nějak pojmenujte, třeba Klik na URL hostitele.

Teoreticky si vystačíte i s vestavěnou proměnnou Click URL, řídit se názvem hostitele je o něco spolehlivější. Každopádně Click URL si taky připravte, bude se hodit později.

V menu Proměnné kliknete na červené tlačítko KONFIGUROVAT a v seznamu zaškrtnete proměnnou Click URL.

proměnná click url

Vytvoření spouštějícího pravidla pro měření odchozích odkazů

V dalším kroku je potřeba vytvořit spouštějící pravidlo. Z hlavního menu vlevo vyberete Pravidla, a vytvoříte nové pravidlo typu Kliknutí – Pouze odkazy. Zatrhnete políčka Čekat na značky (aby se popř. stihly načíst všechny značky, které toto pravidlo používají) a Zkontrolovat ověření (aby se skutečně jednalo o kliknutí na odkaz, který uživatele odvede na jiný web).

Nastavíte, aby se pravidlo aktivovalo v případě, že Page URL odpovídá regulárnímu výrazu .* (tečka – hvězdička). Tím zajistíte, aby bylo spouštějící pravidlo aktivní (= čekalo v pozadí na splnění podmínky spuštění) na všech stránkách vašeho webu.

konfigurace pravidla link click

Zároveň je potřeba upravit podmínku pro spuštění – aby si pravidlo všímalo jen těch odkazů, které vedou mimo váš web. Proto nastavíte, aby Klik na URL hostitele neobsahoval – dosadíte doménu svého webu.

Vložení nové značky pro měření odchozích odkazů

Posledním krokem je vložení značky, která vše potřebné pošle do Google Analytics. Vytvořte novou značku typu Universal Analytics, vložte ID z Google Analytics. Pokud jste si je nachystali jako konstantu, stačí kliknout na ikonku a konstantu přidat.

Typ měření změňte na Událost. Kategorii můžete nazval libovolně. Slouží k tomu, abyste událost snadno poznali v Google Analytics.

konfigurace značky kliknutí na odkaz

Akce je důležitý parametr. Podle toho v Google Analytics zjistíte, na jaké odchozí URL lidé na vašem webu klikají. Nejsnazší je zvolit proměnnou Click URL, v úvahu připadá i dříve vytvořená Klik na URL hostitele anebo jakákoliv jiná, která dává smysl s ohledem na strukturu vašeho webu.

Pak jen přidáte již vytvořené spouštějící pravidlo, značku uložíte a publikujete celý GTM (nejlépe po provedení náhledu) tlačítkem vpravo nahoře.

spouštěcí pravidlo

Kde najít výsledky v Google Analytics

V přehledech najdete v oddíle CHOVÁNÍ volbu Události. Možná si všimnete, že Google Analytics obsahují podobné položky jako jste nastavili v GTM – Kategorii, Akci. Díky tomu snadno najdete události, které jste si v GTM nachystali.

Pod Nejčastější události vyberte jako sekundární dimenzi Akce události. Pokud jste vše správně nastavili, měli byste tady vidět URL, přes které vám lidé z webu odchází.

události v google analytics

Jestli budete na tento přehled chodit často, můžete si jej uložit mezi zkratky, snáze jej příště najdete.

GA zkratka

Měření kliknutí na odkaz

Tato událost se hodně podobá předchozí. Hodí se např. pokud chcete měřit, kolik lidí stahuje z vašeho webu nějaký PDF soubor nebo kolik lidí kliklo na odkaz „mailto“ k odeslání emailu.

Vytvoření pravidla pro kliknutí na odkaz

Proměnnou Click URL už máte nachystanou z minula, takže můžete rovnou vytvořit pravidlo. Jako typ pravidla vyberte Kliknutí – Pouze odkazy. 

Konfigurace pravidla je podobná, jako u měření odchozích odkazů. Rozdíl je v nastavení, kdy se pravidlo spustí. Tady záleží, co přesně chcete měřit.

pravidlo pro odkaz s pdf

U měření stažení jakéhokoliv PDF může stačit pravidlo jako je na obrázku. V případě měření konkrétního PDF souboru můžete vložit jeho jméno. Pro měření kliknutí na email může stačit vložit mailto namísto pdf.

Vytvoření značky pro kliknutí na odkaz

Jestli máte vytvořenu předchozí značku pro měření odchozích odkazů, můžete se do ní vrátit a přes tři tečky vpravo nahoře ji zkopírovat. Pak stačí změnit pár věcí.

značka uložení pdf

Změníte název Kategorie tak, abyste událost snadno našli v Google Analytics a v části Spouštění přidáte nově vytvořené spouštějící pravidlo. Výsledky najdete opět v Google Analytics v přehledu událostí.

Měření odeslání formuláře

Tato značka umožní měřit např. počet odeslaných poptávek prostřednictvím kontaktního formuláře na webu.

Jestli máte na webu víc než jeden formulář, čeká nás trochu složitější příprava. Otevřete si stránku s formulářem, který budete chtít měřit. Klikněte na formulář pravým tlačítkem a zvolte Prozkoumat (v Chrome Ctrl + Shif + i)

inspect element

Po čem pátráte je ideálně ID formuláře, popř. třída (class) nebo URL formuláře. ID (na obrázku wpcf7-f8387-p2184-o1) je většinou nejjistější, protože dva formuláře by neměly mít shodné ID.

Vytvoření proměnné pro měření odeslání formuláře

Dalším krokem je příprava proměnné. V GTM je vestavěna, jen ji musíte aktivovat. Podobně jako u aktivace Click URL, kliknete v proměnných na tlačítko KONFIGUROVAT a z menu zvolíte proměnnou k formuláři – v našem případě Form ID.

ID formuláře

Vytvoření pravidla pro měření odeslání formuláře

Jako typ pravidla vyberte Jiné – Odeslání formuláře. Podstatné je zaškrtnout volbu Zkontrolovat ověření, aby se pravidlo aktivovalo jen při úspěšném odeslání formuláře.

pravidlo pro formulář

Pravidlo můžete opět aktivovat na všech stránkách pomocí regulárního výrazu .* (tečka – hvězdička). Jestli máte formulář jen na jedné nebo dvou stránkách, je bezpečnější pravidla aktivovat jen na těchto stránkách, např. pomocí Page URL obsahuje „kontakt“.

Pokud máte na zvolené stránce jen jeden formulář, nemusíte se ani trápit se spouštějící podmínkou – můžete nechat Všechny formuláře. V opačném případě vložte ID formuláře nebo jiný jedinečný identifikátor, abyste dokázali v Google Analytics odlišit, který formulář byl odeslán.

Vytvoření značky pro měření odeslání formuláře

Děláme to potřetí, takže teď už přesně víte, jak na to. Značka se opět liší od předchozích jen nepatrně. Změníte název Kategorie, jako akci uvedete Form ID nebo cokoliv, co vám umožní formulář snadno identifikovat.

Pokud máte formulářů hodně, můžete ještě přidat Page URL jako Štítek.  Díky tomu v Google Analytics snadno vyfiltrujete stránku s konkrétním formulářem.

značka odeslání formuláře

Před publikací vždy pomocí náhledu vyzkoušejte, jestli značka funguje. Pokud nefunguje, nemusí to být vaším špatným postupem. Některé formuláře neumí správně odeslat událost submit a GTM se tak nemá jak dozvědět, že byl formulář odeslán. S tím moc nenaděláte, snad jedině se obrátit na webmastera, aby formulář upravil nebo poslal údaje do GTM přes datovou vrstvu.

Méně přesnou variantou je neměřit formulář, ale jen stisknutí tlačítka.

Měření kliknutí na tlačítko

Měření stisknutí tlačítka má nevýhodu, že pokud nedojde k zamýšlené akci – např. formulář se neodešle kvůli chybám – tak událost se stejně započte. Někdy je ale lepší nepřesné měření než žádné, popř. vás zajímá stisknutí nějakého jiného tlačítka, u kterého chyby nastat nemohou.

Stejně jako u formuláře, nejprve přes Prozkoumat najdete nějaký unikátní identifikátor tlačítka. Buďte pečliví, tady je dost možné, že více tlačítek na webu bude mít stejný identifikátor. Potom je potřeba najít více identifikátorů nebo tlačítka rozlišit podle URL stránky, na které se nachází.

inspect element button class

V našem případě jsme našli třídu (class) sf-button large lightblue. Tady bychom navíc měli usnadněnu práci tím, že tlačítko vede na konkrétní URL, ale to nemusí být vždy. Tlačítko často jen otevře dialogové okno nebo odešle formulář.

Aktivujete vestavěnou proměnnou Click Classes.

click class

Vytvoříte spouštějící pravidlo Kliknutí – Všechny prvky. Ještě ho můžete upřesnit výběrem konkrétní stránky.

pravidlo pro tlačítko

Značka se opět podobá předchozím, jen podle libosti doplníte Kategorii, Akci případně i Štítek a dosadíte správné spouštějící pravidlo.

značka pro tlačítko

Použití pro měření konverzí

Některé z příkladů budete chtít použít i pro měření konverzí, ať už pro Facebook, Google Ads či Sklik reklamy. Stačí vložit konverzní kód jako značku a správně jí přiřadit spouštějící pravidlo. Stejně tak můžete pomocí událostí z GTM nastavit cíle v Google Analytics.

Nastavení Facebook konverzí

Pokud jste si přečetli princip měření konverzí v minulém článku, snadno nastavíte značku pro měření odeslání formuláře. Jen místo spuštění na konkrétní stránce použijete některé z vytvořených spouštějících pravidel.

facebook konverze lead

Na obrázku je vložena Facebook standardní událost pro měření konverze Potenciální zákazníci. Stačí dát do kódu správně ID pixelu, změnit nebo odstranit nepovinný parametr content_name a přidat Spouštějící pravidlo.

Podobným způsobem lze měřit i Sklik konverze. Ještě snazší je to pro Google Ads konverze, v GTM je na to již vestavěna značka.

Měření událostí v Google Analytics

Kde najít události poslané z GTM už víme, někdy je užitečné si konkrétní události nastavit jako cíle. V Google Analytics přehledech Konverze můžete díky tomu sledovat události, které jsou pro vás důležité. Můžete je i importovat do Google Ads jako konverze.

V levém menu úplně dole najdete ikonku ozubeného kolečka Administrátor. Vpravo na úrovni Výběr dat najdete položku Cíle, vytvořte nový. V nastavení cíle zvolte Vlastní, dejte cíli výstižný název a jako typ cíle vyberte Událost.

nastavení GA cíle

Dalším krokem je definování podmínek. Tady záleží na vašem nastavení v GTM a architektuře webu. Pokud byste chtěli měřit odeslání konkrétního formuláře, který máme v dříve popsaném příkladě, použijete jako Kategorii odeslani_formulare a jako Akci wpcf7-f8387-p2184-o1. Samozřejmě ve vašem případě vyplníte podmínky podle toho, co chcete měřit a jak jste si GTM nastavili.

Před uložením můžete zkusit cíl ověřit. Výsledek vám řekne, kolikrát byl za poslední týden cíl splněn. Pokud zahlásí nulu, můžete mít v nastavení chybu nebo do dnešního dne nedošlo ke splnění cíle nebo je číslo nepřesné (někdy se objeví nula, přestože je všechno nastaveno správně a funguje).

Článek napsal/a Filip Hvízdal

Filip se on-line marketingu začal věnovat v roce 2012, kdy vyzkoušel své první Google Ads kampaně za vlastní peníze. V současné době aktivně spravuje kampaně našich VIP klientů s měsíční útratou přes 4.300.000 Kč.
LinkedIn