Domů » Online marketing » Studium Msc. Moderní marketing na Newton University a moje aha momenty

Studium Msc. Moderní marketing na Newton University a moje aha momenty

Studium Msc. Moderní marketing na Newton University a moje aha momenty

Marketing se stále vyvíjí a je potřeba umět reagovat na nové trendy. Proto jsem po studiu na Digisemestru (2018) chtěl rozšířit obzory ještě dál. A letos se mi povedlo najít to, co jsem hledal – studium Moderního marketingu na Newton University.

Témata, která se dotýkají prakticky každé části marketingu, a jména jako Filip Podstavec, Milan Formánek, Martin Brablec – to jsem si nemohl nechat ujít. Obzvláště i proto, že jsem se ve firmě posunul od PPC kampaní k řešení komplexních marketingových strategií. Z prvního víkendového setkání, které se konalo letos v červnu, jsem si odnesl několik aha momentů, o které bych se s vámi chtěl podělit.

Spotřebitelské chování (Ing. Ludmila Navrátilová, Ph.D.)

Do určité míry se u klientů setkávám s problematikou spotřebitelského chování. Ne vždy je ovšem chuť (nebo čas) toto téma uchopit a aplikovat do marketingových kampaní. Doteď jsem toto téma vnímal spíše povrchově a nedíval jsem se na něj optikou marketingové specialisty. Což se po přednášce změnilo. Téma bylo obsáhlé: od Maslowovy pyramidy potřeb přes celkový proces nákupního rozhodování až po psychologii spotřebitele.

Tady jsou moje aha momenty:

 • Design kraluje spotřebitelskému chování

  V České republice se začínáme více zajímat o prostředí, ve kterém žijeme. Začínáme si také všímat (vědomě nebo nevědomě), jak produkty vypadají, do čeho se balí apod. Tento prvek má vliv na rozhodování v nákupním procesu.

 • V pátek odpoledne už Češi nedělají zásadní rozhodnutí

  Ano, u klientů v určitých odvětvích tento trend vidíme. Po třetí odpoledne už prostě Češi mizí z online světa. Však to znáte – „páteček“. Ale víte, proč to tak je? Za minulého režimu prostě jediná možnost, jak se „vypnout“ bylo v pátek odjet na chatu, chalupu nebo zahrádku.

 • Stále více se lidí v ČR rozhoduje podle základních emocí

  Lidé reagují na reklamu na základě základního smyslového vnímání a emoce často zůstanou pouze na rovině líbí/nelíbí. Už v této fázi vzniká vnímání značky – ať už pozitivní nebo negativní. Proto je důležité se zamyslet už od začátku nad tím, jak komunikujeme směrem k zákazníkům (před nákupem i po něm).

 • Když zákazník zná dobře protihodnotu produktu nebo služby, je ochoten zaplatit více

  Často klienti v marketingové komunikaci bojují nižší cenou, ale už nevěnují dost prostoru komunikování přínosů jejich produktu pro zákazníka. Přitom minimálně v kampaních, které mají dlouhodobou strategii, se to vyplatí.

 • Generace Z (rok narození mezi 1995–2015) je už slyšet

  Jedná se o nastupující generaci, na kterou budeme brzy marketingově cílit, ale už teď ovlivňuje nákupní proces (tvoří 40 % spotřebitelů v USA, Evropě a BRIC). Je to generace, která je hodně online a ráda řekne svůj názor. Zásadní je, že vtáhla určitou diverzitu do marketingu a prodeje (témata muži/ženy, mladý/starý, menšiny, LGBT apod.)

Trendy podnikatelského prostředí (doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA)

Téma nedělního bloku mě zajímalo z pozice spolumajitele firmy i dlouholetého podnikatele. Trochu jsem se bál, že téma nejde moc propojit s marketingem, ale naštěstí mě Jirka vyvedl z omylu, protože krásně spojil myšlenky o strategickém řízení podniku s marketingem. Celým blokem prostupovalo jedno důležité sdělení – strategické řízení a marketing jsou součástí jednoho podniku a měly by spolu správně komunikovat.

Tady jsou moje aha momenty:

 • Komunikace k zaměstnancům je stejně důležitá jako komunikace k zákazníkům 

  Pojem stakeholders označuje všechny osoby, kteří mají zájem na existenci podniku – interní (např. zaměstnanci) a externí (např. zákazníci, akcionáři). Cílem podnikového marketingu by měla být zapamatovatelnost hodnot podniku pro všechny stakeholdery. Neměli bychom tedy zapomínat na to, že kromě marketingu ven (zákazníci) by měl existovat i marketing dovnitř – pro zaměstnance.
 • Fázi expanze podniku musí střídat období stability

  Jak podnik roste, nezvládá už vlastník většinou vše řídit sám a v zájmu dalšího rozvoje podnikání je potřeba delegovat. To vede k rozšiřování podniku, které ale také nejde donekonečna. Ideální je postupný růst, při kterém se střídá fáze expanze s obdobím stability. Ve fázi expanze, kdy oslovuji zákazníky, je role marketingu jasná. Ve fázi stability se pak marketing otáčí do podniku a zaměstnanci se stávají nositeli hodnot.

 • Svou konkurenční výhodu spousta podniků neví, nebo ji definuje špatně

  S klienty často určujeme konkurenční výhodu, která by měla být unikátní. Nezřídka se mi stává, že ji klient nezná nebo ji špatně definuje. Klasický příklad je „doprava zdarma“, což dnes považujeme za (nutný) standard, ne za konkurenční výhodu. Pokud tedy svoji unikátní konkurenční výhodu nemáte, pokuste se ji najít. Cílem je najít takové výhody, které budou dlouhodobé nebo trvale udržitelné.

Další měsíční soustředění je na téma Public Relations & Média a Řízení marketingových projektů. A už se těším, co se zase nového dozvím 😉

Michal Ševčík

Michal Ševčík

Mám na starosti tým našich PPC a SEO specialistů. Jsem první člověk, se kterým se potkáte, když budete mít zájem o naše služby. Stavím s majiteli firem a podnikateli marketingové strategie, díky kterým budete vidět v on-line světě i mimo něj.

Článek napsal/a Michal Ševčík

Mám na starosti tým našich PPC a SEO specialistů. Jsem první člověk, se kterým se potkáte, když budete mít zájem o naše služby. Stavím s majiteli firem a podnikateli marketingové strategie, díky kterým budete vidět v on-line světě i mimo něj.