Domů » Návod k automatu Klíčová slova pro Google Ads

Návod k automatu Klíčová slova pro Google Ads

Co tento návod obsahuje:

K čemu tento automat slouží
Základní obsluha automatu
Možnosti pokročilého nastavení

Odkaz na návod pro instalaci skriptu (otevře se v novém okně)

Ukázka rozhraní skriptu Klíčová slova

K čemu automat Klíčová slova slouží?

 • Zlepší výkon kampaní, zvýší skóre kvality, ušetří čas. Kontrolu a přidávání klíčových slov je dobré řešit každý týden, ale kolik inzerentů to dělá?
 • Umí vytipovat v seznamu vyhledávacích dotazů vhodné kandidáty na nová klíčová slova.
 • Může vám nová klíčová slova posílat jako doporučení nebo je do kampaní ve vyhledávání rovnou přidat v přesné shodě.
 • Navíc umí vytvořit seznam doporučených klíčových slov na základě údajů z kampaní Google Nákupy a Dynamické reklamy ve vyhledávání.

Hodí se automat i pro můj účet?

 • Ano, pokud používáte kampaně v Google Ads vyhledávací síti,
 • máte v účtu i jiné typy shody klíčových slov než jen přesnou shodu,
 • kampaně ve vyhledávání mají alespoň 100 kliknutí měsíčně.

Jak se automat instaluje a ovládá?

 • Skript automatu (skript je text, který obdržíte) si podle návodu (odkazy v úvodu tohoto článku) nahrajete do Google Ads účtu, autorizujete a spustíte. Pokud skript ještě nemáte, můžete jej získat na této stránce.
 • Běžící automat pak ovládáte přes Google Sheet (excelovská tabulka v prohlížeči).
 • Url adresu Google sheetu obdržíte při instalaci a taky emailem; sheet taktéž naleznete ve svém Google Drive, pokud jej používáte.

Používání skriptu

Uživatelské rozhraní skriptu je tabulka GoogleSheets. Tabulka obsahuje až tři listy:

 • Seznam vytipovaných klíčových slov pro vyhledávací síť,
 • volitelné parametry a případně
 • doporučená klíčová slova z kampaní nákupy a z dynamických reklam ve vyhledávání.

Pokud automatu nenastavíte parametry, bude pracovat s automaticky nastavenými výchozími hodnotami.

Po spuštění skript projde historii vyhledávacích dotazů a vybere ty, které mají zajímavé výsledky a jsou vhodnými kandidáty na přidání mezi klíčová slova v přesné shodě. Pokud je zapnut v režimu automatu, klíčová slova se přidají do odpovídajících sestav v přesné shodě. Přidaná slova mají štítek „ks_add“. Pokud je nastaveno, pošle email v případě, že vyhledávacích dotazů našel více než bylo nastaveno. Vyhledávací dotazy, které budete chtít přidat jako klíčová slova jednoduše zkopírujete a vložíte do příslušných kampaní. Návod na práci s klíčovými slovy najdete zde.

Tabulka obsahuje vyhledávací dotaz, který má být zařazen mezi klíčová slova, kampaň a sestavu kam se má přidat a statistiky vyhledávacího dotazu. Při větším počtu dotazů doporučujeme použít vestavěné filtry nebo upravit parametry skriptu.

Doporučené vyhledávací dotazy

Vyhledávací dotazy prochází skript 1x týdně. Časové okno si můžete zvolit parametrem ks.days jako počet dní, za které se mají vyhledávací dotazy vyhodnocovat. Při nastavení -1 zvolí skript okno automaticky v rozsahu 1 až 90 dní podle počtu klíčových slov. Počet dní, ze kterých jsou dotazy vyhodnoceny se zobrazí v záhlaví tabulky doporučených dotazů.
Skript poté prochází všechny vyhledávací dotazy za dané okno a podle zadaných parametrů vybírá ty, které je vhodné přidat. Volitelné parametry pro výběr vyhledávacích dotazů jsou:
– počet zobrazení
– počet konverzí
– maximální cena za konverzi
– minimální míra prokliku (CTR)
Pro každý z těchto parametrů lze nastavit „-1“ pro automatickou volbu parametru nebo „0“ pro ignorování. Pokud je nastavena hodnota, funguje jako filtr vyhledávacích dotazů.
Všechny vyhledávací dotazy, které skript vyhodnotí jako zajímavé a vhodné pro přidání mezi klíčová slova vloží do tabulky:

AdWords skript Klíčová slova - ukázka tabulky dotazů

Toto se provádí standardně jednou týdně. Pokud je nastaveno a byly nalezeny zajímavé vyhledávací dotazy, pošle se zároveň email.
Nastavení parametrů emailu:
– adresa, kam se má zpráva poslat: ks.email
– den, kdy se má výsledek poslat: ks.day (1=pondělí, 2=úterý,…) „-1“ znamená neposílat
– hodina, kdy se má email poslat: ks.hour (0-23)

Automatické přidávání klíčových slov

V případě, že doporučované výrazy jsou smysluplné a chcete, aby se přidávaly automaticky, je možné zapnout automatický režim. Automat se povolí zadáním hodnoty „RUN“ do parametru ks.run.
V automatickém režimu jsou všechny doporučené výrazy automaticky přidány jako klíčová slova. Pokud máte v parametrech nastaveno ks.prompt na „0“, potmo automat nebude vyžaqdovat schválení a přidá klíčová slova automaticky rovnou. Pokud je ks.prompt nastaveno na „1“ musí být klíčová slova nejprve odsouhlasena zatržením ve sloupečku „Schválit“ než je automat přidá. Klíčová slova se přidávají v přesné shodě do odpovídající reklamní sestavy, s výchozí nabídkou za kliknutí ze sestavy. Ke klíčovému slovu je přidán štítek „ks_add“.
V tabulce se u slova ve sloupečku Stav objeví text „PŘIDAT“. Pokud ve sloupečku Schválit zvolíte odškrtávátko, je tímto přidání slova potvrzeno a text ve sloupečku Stav se změní na PŘIDÁNO. Pro už potvrzená slova se neposílá upozornění emailem. Pokud ve sloupečku Schválit zvolíte křížek, bude slovo odebráno a jeho stav se změní na IGNOROVÁNO. Toto slovo již nebude nabízeno pro přidání.
Schválení (nebo zrušení) je možné provést pro všechna slova současně zvolením zaškrtávátka v záhlaví sloupce Schválit.
Pozor, změny stavu se projeví do hodiny.

Tipy na klíčová slova z nákupů a dynamických reklam

Pro zobrazování zajímavých vyhledávacích dotazů z nákupů a dynamických reklam nastavte parametr ks.tips na hodnotu „1“. Vytvoří se nový list se jménem jménoúčtu.ks.tips. Do tohoto listu se vkládají vybrané dotazy z nákupů a dynamických reklam ve stejné struktuře jako doporučované vyhledávací dotazy. Protože tipy mohou pocházet z různých reklamních sestav, jsou ve sloupečku Kampaň a Sestava uvedeny všechny sestavy, kde se dotaz vyskytl, oddělené čárkou, a sloupečky se statistikami obsahují agregované údaje. Tipy není možné přidat automaticky, slouží jako podklady pro vymýšlení nových klíčových slov a způsobů cílení.

Parametry

Skript má několik parametrů. Pokud nejsou parametry zadány, skript podle historických dat nastaví hodnoty parametrů automaticky při každém spuštění. Pokud vám výsledky nevyhovují, můžete automatické parametry nahradit vlastními hodnotami. K dispozici jsou tyto parametry:

Interval: počet dní, ze kterých se mají vyhledávací dotazy zahrnout

Minimální počet zobrazení: kolikrát se musel daný dotaz zobrazit, aby mohl být zařazen mezi navržená klíčová slova

Minimální počet konverzí: kolik konverzí musí vyhledávací dotaz zaznamenat, aby byl zařazen mezi navržená klíčová slova

Minimální CTR: jaká musí být minimální míra prokliku pro daný dotaz, aby byl zařazen mezi navržená klíčová slova

Pro automatické nastavování parametru vložte hodnotu -1.

Instalace

Instalace skriptu nevyžaduje zvláštní přípravu. Zdrojový kód skriptu se vloží do skritpů Google Ads účtu (návod zde), autorizuje se a spustí. Doporučujeme nastavit spouštění jedenkrát týdně až jedenkrát měsíčně, podle provozu. Google Ads návod pro instalací skriptů je dostupný zde.
V případě dotazů nás prosím kontaktujte.