Návod k automatu Pozice reklam pro AdWords

Co tento návod obsahuje:

Co automat dělá a nedělá
Základní obsluha
Často kladené dotazy
Navrácení původních Max. CPC

Odkaz na návod pro instalaci skriptu do AdWords ve starém rozhraní (otevře se v novém okně)
Odkaz na návod pro instalaci skriptu do AdWords v novém rozhraní (otevře se v novém okně)

 

 

Co automat dělá

 • Automat se snaží udržet reklamu na zadané pozici,
 • proto až 24-krát za den upravuje Max.CPC  nezávisle u každého klíčového slova a
 • automaticky reaguje na konkurenci, abyste se stále zobrazovali na pozici, kterou jste si vybrali a ne na té, která na vás zbyla.
 • Proč tento automat používáme my a jaké má další výhody? Podrobněji v tomto článku.

 

Je nastavení pracné?

 • Každý řádek představuje jedno klíčové slovo.
 • Tabulka se vyplní automaticky na základě dostupných údajů z účtu.
 • Stačí zkontrolovat údaje a napsat „ano“ do sloupce CHCI AUTOMATEM.
 • A je to!

 

Hodí se automat i pro můj účet?

 • Ano, pokud využíváte kampaně ve vyhledávací síti
 • a v nich klíčová slova mající alespoň desítky zobrazení za den.
 • Automat pomáhá i klíčovým slovům s jednotkami zobrazení za den, nicméně udržení pozice může být výrazně méně přesné.
 • My automat používáme zejména pro dlouhodobou správu již vyladěných účtů, které potřebujeme udržet ve formě.

 

Co automat nedělá?

 • Nerozhodne za vás, které pozice u kterých klíčových slov jsou výdělečné a které ne.
 • Neumí pracovat s kampaněmi typu nákupy a obsahová síť.
 • Nezbaví vás odpovědnosti za správu účtu.
 • Nenechá vás na pokoji, dokud nebudou všechna klíčová slova ve stavu „ok“ nebo „zastaveno“.

 

Jak se automat instaluje a ovládá?

 • Skript automatu (skript je text, který obdržíte) si podle návodu (odkazy v úvodu tohoto článku) nahrajete do AdWords účtu, autorizujete a spustíte. Pokud skript ještě nemáte, můžete jej získat na této stránce.
 • Běžící automat pak ovládáte přes Google Sheet (excelovská tabulka v prohlížeči).
 • Url adresu Google sheetu obdržíte při instalaci a taky emailem; sheet taktéž naleznete ve svém Google Drive, pokud jej používáte.

 

Základní obsluha

 

Jak se v sheetu zobrazí můj AdWords účet?

(A) Datum a hodina posledního spuštění automatu.
(B) Měna, ve které je veden váš AdWords účet.
(C) Cesta ke klíčovému slovu. Na řádku jsou: název kampaně, název sestavy, text klíčového slova.
(D) Stav klíčového slova. Další sloupec obsahuje informace o stavu klíčového slova (ok, new, zastaveno, limit, chyba; stavy budou popsány níže).

 

Co je možné v sheetu nastavovat?

(1) Spuštění/zastavení automatu.
Pokud v buňce B1 NENÍ napsáno run nebo RUN, automat po spuštění jen zapíše datum a čas posledního spuštění a zastaví se. Žádné změny v AdWords účtu ani aktualizace dat v sheetu neprovede.
(2) CHCI na POZICI.
Zadejte pozici, na které byste chtěli, aby se reklama iniciovaná vaším klíčovým slovem objevovala. Může být v intervalu 1 až 8, zadávejte s DESETINNOU TEČKOU (např. 2.3).
(3) CHCI nejvýše tuto MAXCPC.
Zadejte číslem, jakou největší Max. CPC může automat u daného klíčového slova nastavit. Pokud bude pozice snadno dosažitelná, může automat nastavovat Max. CPC výrazně nižší. Pokud však narazí na tuto hodnotu a pozice nebude stále taková, jakou požadujete, vyšší hodnotu již nenastaví a na situaci vás upozorní emailem.
(4) CHCI AUTOMATEM ano/ne.
Pokud chcete, aby automat začal u klíčové slova měnit Max. CPC, je kromě předešlých údajů nutné zadat text ano nebo ANO. Pokud chcete, aby se o klíčové slovo automat nestaral, nemažte ho, ale zapište do buňky slovo ne nebo NE. V případě automatického přidání nového klíčového slova je tato buňka prázdná, automat Max. CPC klíčového slova v účtu měnit nebude.
(5) Poznámka. Volný text pro pohodlnější správu.

 

Stavy klíčových slov, u kterých není třeba nic dělat

 • ok; automat se o klíčové slovo stará a vše probíhá podle nastavení
 • zastaveno: klíčové slovo není automatem spravováno, protože jste zadali do sloupce CHCI AUTOMAT slovo ne nebo NE

 

Stavy klíčový slov, které vyžadují změnu/opravu (přijde upozornění emailem)

 • new; nové klíčové slovo, je třeba zadat, zda se o něj má automat starat nebo ne a případně upravit pozici a nejvyšší Max.CPC; dokud je sloupeček „CHCI AUTOMATEM“ prázdný, automat klíčové slovo považuje za nové; na nová klíčová slova v sheetu jste upozorněni emailem
 • limit; automat se o klíčové slovo stará, ale v některých hodinách nelze ani za nejvyšší Max.CPC dosáhnout požadované pozice; zhoršete pozici nebo zvyšte nejvyšší Max. CPC; pokud takové klíčové slovo v sheetu je, přijde upozornění emailem
 • chyba; chcete po automatu, aby se staral o pozici, ale některý z údajů „CHCI na POZICI“ nebo „CHCI nejvýše tuto MAXCPC“ je zadán chybně; zkontrolujte a opravte; pokud takové klíčové slovo v sheetu je, přijde upozornění emailem

 

Jak přidat do sheetu nové klíčové slovo?

 • Při prvním spuštění se celý účet načte automaticky, nemusíte nic zadávat; přednastaví se pozice za posledních 7 dní a současné Max. CPC zvýšené o 20%.
 • Nová klíčová slova se do sheetu do hodiny automaticky přidají. Pokud u nich neupravíte nastavení, dojde vám nejpozději do 24 hodin emailem upozornění o jejich existenci.

 

Co musí být splněno, aby automat začal u klíčového slova měnit Max. CPC?

 • Musí běžet automat – tedy musí být spuštěn skript
 • V buňce B1 v sheetu musí být text run nebo RUN.
 • U klíčového slova musí být správně zadané parametry, tedy požadovaná pozice a nejvyšší možná Max. CPC.
 • Navíc v sheetu ve sloupci „CHCI AUTOMATEM ano/ne“ musíte zadat text ano nebo ANO.

 

Jak zastavit činnost automatu?

 • Lze řešit buď úplným zastavením skriptu v AdWords účtu, nebo
 • lze v Google sheetu v buňce B1 (vlevo nahoře) nahradit slovo run či RUN jiným textem (např. vše vymazat, nebo zadat text jiný, např. runx).

 

FAQ

 

Lze zobrazit v sheetu jen některé řádky? Např. jen vybrané kampaně nebo jen klíčová slova se stavem “new” apod.?

Ano. Postup je následující:

 • Označte celý druhý řádek (šedivě podbarvený s názvy sloupců) a v menu sheetu nahoře vyberete: Data -> Filtr.
 • V každé buňce druhého řádku se objeví symbol se třemi čárkami (bod 1. na obrázku).
 • Když na symbol kliknete, otevře se nové menu (viz obrázek), kde se objeví výčet hodnot a můžete si vybrat, které se mají zobrazit (bod 2.)
 • Chcete-li zobrazit např. jen nová klíčová slova, označte jen „new“ (bod 2.). Pokud žádná nová klíčová slova v sheetu nejsou, položka „new“ zde nebude vidět!
 • Potvrďte OK (bod 3.)  a řádky budou vyfiltrovány. Zobrazí se jen nová klíčová slova.
 • Pokud chcete zobrazit zase všechny položky, vyberete položku Vybrat vše (bod 4.) a klikněte na OK (bod 3.). Zobrazí se opět všechny řádky. 

 

Je nutné zadávat čísla s desetinnou tečkou (3.5) místo čárky (3,5)?

Ano, čísla zadávejte s desetinnou tečkou (nikoliv čárkou). Google rozlišuje tečku a čárku podle jazykového prostředí vašeho prohlížeče. Proto všechny buňky formátujeme jako textové a čísla zadáváme jednotně s tečkou. Toto určitě dodržujte!

 

Proč jsou všechny buňky, i s čísly, formátovány jako textové?

Nejen texty, ale všechna čísla jsou v sheetu chápána jako text, nikoliv jako čísla; důvodem je ochrana před snahou Google určit automaticky typ údaje (např. zadanou hodnotu 1.5 občas převede na datum 1.5.2017 apod.)

 

Co určuje datum a čas zapsaný v buňce C1?

Je to datum a čas, ve který skript naposledy běžel.

 

Co když nějaké údaje omylem odstraním, lze je obnovit?

Pokud nepomůže „vrátit zpět“ – tedy Ctrl+z, lze obnovit minulé sheety. Použijte v menu: Soubor -> Historie verzí -> Zobrazit historii verzí. Zde jsou k nalezení i měsíce staré verze sheetu.

 

Jak automat ovlivňuje časový rozvrh reklam?

Podle změny v časovém rozvrhu reklam v AdWords účtu je provedena korekce požadované pozice uvedené v sheetu. Takže pokud v časovém rozvrhu uvedete např. „snížit o 20%“, automat bude usilovat o horší pozici, než je ve skutečnosti zadáno v sheetu.

 

Další tipy a informace

 • v sheetu jsou skryté sloupce, které si můžete zobrazit nebo zase skrýt; nikdy je ale neodstraňujte ani neměňte jejich pořadí
 • pokud nemá klíčové slovo žádné zobrazení mezi 6-9 ráno, automat každou hodinu zvedá MaxCpc o 5%  (podezřelá neaktivita)
 • skutečná Max. CPC v AdWords účtu je nastavována v rozmezí 0.2-násobek až 1-násobek vámi zadané nejvyšší Max. CPC
 • obecně ve všech textech nehraje roli velikosti písmen (např. texty run a RUN nebo RuN jsou chápány jako stejné)
 • texty automat do sheetu zapisuje s apostrofem; pokud něco editujete, toto dodržovat nemusíte
 • pokud v AdWords účtu nějaká klíčová slova odstraníte nebo pozastavíte, ze sheetu budou odstraněna a to včetně všech u nich zadaných údajů a nastavení

 

Aktivně jste používali automat Pozice reklam, máte přístup ke spreadsheetu (Google Excelovský soubor), který skript po prvním spuštění vytvořil a chtěli byste nyní vrátit ke klíčovým slovům hodnoty MaxCpc, které jste měli před zásahem skriptu nastaveny. Postupujte následovně:

Příprava souboru s původními daty

 1. Otevřete spreadsheet, ve kterém jste nastavovali parametry klíčových slov
 2. Vyberte list „bulk_original“, kde jsou při první změně MaxCpc automatem uloženy původní hodnoty
 3. List si uložte na lokální disk jako CSV soubor oddělený čárkami (Soubor -> Stáhnout jako -> Hodnoty oddělené čárkami…)

Provedení hromadné akce v AdWords

 1. Klikněte na ikonu „klíče“
 2. Zvolte položku „Nahrané soubory“

Následuje samotné načtení souboru s původními hodnotami a jejich zadání do AdWords účtu

 1. Hned si zkontrolujte, že máte nastaveno dnešní datum
 2. Klikněte na plus v modrém kruhu (načtení souboru)
 3. Zvolte dříve vytvořený CSV soubor na lokálním disku
 4. Názve načteného soburu se zobrazí na místě tlačítka
 5. Klikněte na POUŽÍT a původní hodnoty se nastaví
 6. Zobrazí se vám výsledek provedené operace.

Pokud jste nějaká klíčová slova po spuštění automatu přemístili jinam nebo je odstranili, zobrazí se ve výpisu chyba, že klíčové slovo nebylo nalezeno.

Odstraněná nebo do jiné sestavy přemístěná klíčová slova, která nebyla dále automatem spravována, nelze vracet na původní hodnotu. Zastavená (pause) klíčová slova zůstanou zastavená, jejich Max. CPC budou navrácena na původní hodnotu.