Pozice reklam – navrácení původních Max. Cpc

Aktivně jste používali automat Pozice reklam, máte přístup ke spreadsheetu (Google Excelovský soubor), který skript po prvním spuštění vytvořil a chtěli byste nyní vrátit ke klíčovým slovům hodnoty MaxCpc, které jste měli před zásahem skriptu nastaveny. Postupujte následovně:

Příprava souboru s původními daty

1. Otevřete spreadsheet, ve kterém jste nastavovali parametry klíčových slov
2. Vyberte list „bulk_original“, kde jsou při první změně MaxCpc automatem uloženy původní hodnoty
3. List si uložte na lokální disk jako CSV soubor oddělený čárkami (Soubor -> Stáhnout jako -> Hodnoty oddělené čárkami…)

Provedení hromadné akce v AdWords

1. Klikněte na ikonu „klíče“
2. Zvolte položku „Nahrané soubory“

Následuje samotné načtení souboru s původními hodnotami a jejich zadání do AdWords účtu

1. Hned si zkontrolujte, že máte nastaveno dnešní datum
2. Klikněte na plus v modrém kruhu (načtení souboru)
3. Zvolte dříve vytvořený CSV soubor na lokálním disku
4. Názve načteného soburu se zobrazí na místě tlačítka
5. Klikněte na POUŽÍT a původní hodnoty se nastaví
6. Zobrazí se vám výsledek provedené operace.

Pokud jste nějaká klíčová slova po spuštění automatu přemístili jinam nebo je odstranili, zobrazí se ve výpisu chyba, že klíčové slovo nebylo nalezeno.

Odstraněná nebo do jiné sestavy přemístěná klíčová slova, která nebyla dále automatem spravována, nelze vracet na původní hodnotu. Zastavená (pause) klíčová slova zůstanou zastavená, jejich Max. CPC budou navrácena na původní hodnotu.