Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » CPA – cena za akci

CPA – cena za akci

Zkratka CPA pochází z anglického Cost per action, nejčastěji se překládá jako cena za akci nebo cena za konverzi.

V praxi se používá ve dvou rovinách:

  • Jako metrika při posuzování výkonu online kampaní.
  • Jako strategie nabídek např. v Google Ads.

CPA jako metrika

Pokud se na CPA budeme dívat z pohledu metriky, uplatní se u PPC kampaní, při kterých a) měříme konverze b) neměříme hodnotu konverzí v penězích. 

Např. pokud měříme počty odeslaných poptávek, objednávek, odeslaných formulářů, stáhnutých e-booků atp. je CPA většinou nejdůležitější statistika, podle které budeme výkonnost kampaní posuzovat.

Před spuštěním jakékoliv marketingové aktivity bychom měli vědět, při jaké CPA budeme ještě v zisku a při jaké CPA se již dostaneme do ztráty. Jen tak jsme schopni mít jistotu, že neprovozujeme kampaně se ztrátou.

Pokud jsme schopni hodnotu konverzí měřit, s CPA bychom se spokojit neměli. Typicky v případě e-shopu je nezbytné měřit i hodnotu konverzí v penězích, protože CPA je zcela nevypovídající metrika.

K čemu je dobré vědět, že za konverzi v průměru platím 100 Kč, pokud jedna konverze přinese na obratu 200 Kč a druhá 2000 Kč. Při posuzování úspěšnosti kampaní e-shopu proto namísto ceny za konverzi musím sledovat PNO nebo ROAS.

CPA jako strategie nabídek

CPA může označovat i strategii nabídek. Konkrétně v systému Google Ads je možné zvolit strategii nabídek Cílová CPA. Přestože jsou inzerentům účtovány ceny z kliknutí, Google se bude snažit inzerentům přinést při zadaném rozpočtu nebo co nejvíce konverzí za zadanou cenu.

Strategii Cílová CPA lze v  Google Ads použít u kampaní ve vyhledávání a v obsahové síti, pro Google Nákupy dostupná není.

Podobně Facebook kampaně nabízí optimalizaci nabídek zaměřenou na maximalizaci konverzí za zvolenou cenu, nicméně inzerenti platí za zobrazení reklamy.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku