Co je to CTR

Co je to CTR

Zkratka pochází z anglického Click-through Rate, nejčastěji se překládá jako míra prokliku nebo proklikovost. CTR je jedna z důležitých a často velmi sledovaných metrik v PPC reklamě.

Výpočet CTR je snadný: CTR = (počet kliknutí na reklamu)/(počet zobrazení reklamy)

Jinak řečeno, jedná se o poměr počtu kliknutí na reklamu a počtu zobrazení reklamy. Pokud se reklama zobrazí 100 lidem a 5 z nich na ni klikne, CTR = 5%.

Lidé se často ptají, jaká je dobrá CTR. Odpověď není tak jednoduchá, protože míra prokliku:

  • se výrazně liší u kampaní ve vyhledávací síti od kampaní v obsahové síti,
  • je několikanásobně vyšší pro reklamy na první pozici než pro reklamy na pozici páté,
  • bude jiná na PC a jiná na mobilech nebo tabletech,
  • hodně kolísá napříč odvětvími,
  • bude vyšší pro konkrétní delší klíčová slova než pro obecné jednoslovné výrazy atd.

Ve skutečnosti by honba za vysokou mírou prokliku neměla být hlavním cílem žádné PPC kampaně. Zisková reklama s nízkou CTR je daleko lepší, než prodělečná reklama s nadprůměrnou CTR. Pokud je kampaň dobře nastavena a dobře zacílena, reklamy mají zajímavé texty a kampaň jako celek pomáhá hledajícím najít co potřebují, vysoká míra prokliku přijde sama.

Každopádně než se snažit porovnávat svoji proklikovost s nicneříkajícím průměrem (který je 3,65% pro vyhledávací síť a 0,48% pro obsahovou síť), lepší je pokusit se zlepšit co nejvíc vlastní proklikovost zejména:

  • zacílením reklam na správné publikum, které má o nabízené zboží nebo služby zájem,
  • důsledným testováním odlišných textů reklam,
  • používáním vylučujících klíčových slov a všech dostupných rozšíření reklam,
  • důrazem na co nejvyšší skóre kvality.