Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » Koeficient kvality Sklik

Koeficient kvality Sklik

O tom, na jaké pozici se Sklik reklama zobrazí, rozhoduje nabídnutá cena za proklik a koeficient kvality. Jedná se o číslo v hodnotách 1 – 10, které Sklik přiřadí každému klíčovému slovu. Čím vyšší číslo, tím lépe.

V Sklik rozhraní lze koeficient kvality najít ve sloupečku Kvalita. Je uvedeno nejen u klíčových slov, ale pro snadnou orientaci i na úrovni sestavy a kampaně jako průměr.

Na hodnotu skóre kvality má velký vliv proklikovost CTR.

Ve vyhledávací síti je navíc důležitá relevance a tvar klíčového slova ve vztahu ke konkrétnímu dotazu uživatele. Frekventovanější vyhledávací dotazy je dobré do účtu zařadit v přesné shodě a přizpůsobit jim text reklamy – ideálně dát dotaz do textu reklamy přesně v tom tvaru, ve kterém jej lidí používají.

V obsahové síti klade Sklik vedle CTR důraz na to, aby reklama tématicky co nejvíce odpovídala webu, na kterém se zobrazí.

Velmi podobný mechanismus je použit v Google Ads, o skóre kvality si můžete přečíst v tomto článku.