Co je to KPI

Co je to KPI

Zkratka pochází z anglického Key Performace Indicators, nejčastěji se překládá jako Klíčové ukazatele výkonnosti. V obecné rovině se jedná o měřitelnou hodnotu, která vyjadřuje, jak efektivně firma dosahuje svých obchodních cílů.

Pokud vztáhneme KPI na oblast online marketingu, tak KPI může být cokoliv, co pomáhá zjistit úspěšnost nebo neúspěšnost našich marketingových aktivit.

V oblasti online marketingu je téměř neomezený počet různých statistik. Různé statistiky mají odlišnou vypovídací hodnotu a určitě nemá smysl sledovat naprosto všechny.

Proto je užitečné vybrat několik nejdůležitějších ukazatelů (KPI), na které se můžete zaměřit. Vždy je dobré se zeptat, co je konečným cílem dané marketingové aktivity. Pokud je cílem získat poptávku nebo prodat zboží, KPI bude patrně počet konverzí nebo obrat.

Inzerenti často na své KPI zapomínají a věnují spoustu času zcela nepodstatným věcem, jako je pozice reklamy nebo počet návštěvníků na webu. Tyto pomocné statistiky jsou podstatné jen do té míry, do jaké míry nám pomohou zlepšit naše KPI ukazatele.