Domů » Slovníček pojmů v PPC marketingu » Co je to KPI

Co je to KPI

Zkratka pochází z anglického Key Performace Indicators, nejčastěji se překládá jako Klíčové ukazatele výkonnosti.

V obecné rovině se jedná o měřitelnou hodnotu, která vyjadřuje, jak efektivně firma dosahuje svých obchodních cílů.

Každá firma může mít a často bude mít více KPI. Jedno na úrovni celé firmy, své vlastní KPI může mít obchodní oddělení, marketingové oddělení, sklad atp.

Při definování KPI je vhodné se zamyslet nad následujícími otázkami:

  • Čeho chceme dosáhnout a proč?
  • Jak zjistíme, že jsme toho dosáhli, jak to budeme měřit?
  • Jaké kroky můžeme udělat, abychom toho dosáhli?
  • Kdo za to bude zodpovědný?

Abychom si uvedli nějaký příklad, firma jako celek může stanovit jako KPI „zvýšení obratů o 10%“. Obchodní oddělení na to může navázat s KPI „oslovit o 15% více potenciálních zákazníků“. Marketing si může dát za cíl „zvýšit konverzní poměr e-shopu o 5%“. A konečně sklad může mít jako cíl „snížení pozdě doručených zásilek o 50%“.

KPI v online marketingu

Pokud vztáhneme KPI na oblast online marketingu, tak KPI může být cokoliv, co vyjadřuje úspěšnost nebo neúspěšnost našich marketingových aktivit.

V oblasti online marketingu je téměř neomezený počet statistik. Různé statistiky mají odlišnou vypovídací hodnotu a nemá smysl sledovat naprosto všechny.

Proto je užitečné vybrat několik nejdůležitějších ukazatelů (KPI), na které se můžete zaměřit. Vždy je dobré se zeptat, co je konečným cílem dané marketingové aktivity.

Např. marketingové oddělení firmy s e-shopem může stanovit jako KPI „navýšení počtu placených kliknutí o 20%“. Už u první otázky „proč toho chceme dosáhnout“ budeme mít problém najít uspokojivou odpověď. Počet kliknutí je sám o sobě nepodstatný, pokud nekoreluje s počtem prodejů či výší obratů.

Pokud je cílem e-shopu prodej, daleko vhodnějším KPI je „zvýšení on-line prodejů nebo ještě lépe obratů o 20%“. Navýšení počtu návštěv o 20% může být také KPI, ale spíš konkrétně pro SEO oddělení, než pro celý online marketing.

Poučení pro online marketing

Větší firmy se bez KPI neobejdou. Pro malé firmy je podstatné hlavně to, aby se v marketingu soustředily na klíčové statistiky a neztrácely čas hloupostmi.

Inzerenti nezřídka věnují spoustu času méně podstatným ukazatelům, jako je podíl zobrazení reklamy, míra okamžitého opuštění webu nebo kolikrát si někdo prohlédnul stránku s kontakty.

Tyto pomocné statistiky jsou důležité jen tehdy, pokud na základě nich dokážeme udělat konkrétní praktické kroky, které povedou k vyššímu zisku. Pokud nevíme, jak tato čísla v praxi využít, zapomeňme na ně a soustřeďme se na počty objednávek nebo na obraty.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku