Co je to USP

Co je to USP

Zkratka pochází z anglického Unique Selling Propositon, nejčastěji se překládá jako jedinečný prodejní argument. USP je odpověď na následující otázku vašeho potenciálního zákazníka: Proč bych ze všech možností, které mi trh nabízí (včetně možnosti nevybrat si vůbec žádnou nabídku), měl zvolit nabídku zrovna vaší firmy.

Firma, která neumí tuto otázku uspokojivě zodpovědět a vysvětlit ji zákazníkům, většinou nemá dlouhou existenci.