Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » CPL – cena za akci

CPL – cena za akci

Zkratka CPL (z angl. Cost Per Lead) znamená cenu za lead. Jedná se o částku, kterou platíme za získání informací od zákazníka. 

CPL můžeme chápat jako metriku, která nám ukazuje, kolik platíme za každou získanou e-mailovou adresu, telefon nebo kontakt. CPL využíváme především v kampaních zaměřených na získávání nových zákazníků.  

Výpočet CPL

K výpočtu ceny za lead slouží tento jednoduchý vzoreček: 

CPL = cena reklamy / počet leadů

Pro správný výpočet potřebujeme znát celkové investice do reklamy a počet nových kontaktů. Ve výsledku vidíme, kolik zaplatíme za každý lead (tj. získaný kontakt). Tato cena nám orientačně říká, kolik nás potenciální zákazník stojí. 

Například: Firma investovala do sběru kontaktů 400 tis. Kč a získala 4 tisíce nových kontaktů. 

400 000 / 4 000 = 100

Cena potencionálního zákazníka je v tomto příkladě 100 Kč. Je to moc nebo málo? Vždy záleží na individuálním posouzení. 100 Kč pro podnikatele – jednotlivce bude mít jinou hodnotu než pro firmu s milionovým obratem. 

Související pojmy

Někdy bývá CPL zaměňováno za CPA (cena za akvzici) nebo CPC (cena za proklik). Každá z těchto metrik však vyjadřuje jinou hodnotu a slouží k jinému účelu.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku