fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » SWOT analýza

SWOT analýza

SWOT analýza je nástroj používaný v oblasti managementu a marketingu pro hodnocení čtyř základních aspektů organizace nebo projektu: Silné stránky (Strengths), Slabé stránky (Weaknesses), Příležitosti (Opportunities) a Hrozby (Threats). Tato analýza pomáhá organizacím pochopit jejich interní a externí prostředí a je klíčová pro strategické plánování.

Silné stránky (Strengths)

Toto jsou vnitřní pozitivní atributy organizace nebo projektu, které ji odlišují od konkurence. Mohou zahrnovat věci jako silnou značku, loajální zákazníky, silný kapitál, unikátní technologie, efektivní procesy, schopný tým atd.

Slabé stránky (Weaknesses):

Slabé stránky představují omezení, která mohou omezovat nebo brzdit úspěch organizace. Mohou to být například nedostatečné finanční zdroje, neefektivní procesy, nedostatek technologické vybavenosti, slabá značka, problémy s kvalitou produktů nebo služeb, atd.

Příležitosti (Opportunities):

Tyto faktory představují externí šance, které organizace může využít k růstu a zlepšení své pozice. Mohou to být například změny v tržních trendech, technologický pokrok, legislativní změny, které jsou pro organizaci výhodné, nebo změny v chování zákazníků.

Hrozby (Threats):

Jedná se o externí faktory, které mohou ohrozit úspěch organizace. Mohou to být například rostoucí konkurence, nepříznivé změny v ekonomice, legislativní změny, které omezují podnikání, nebo negativní veřejné vnímání.

SWOT analýza je užitečná pro různé účely, včetně plánování nových projektů, hodnocení stávajících strategií, řízení změn v organizaci nebo pro osobní kariérní rozvoj. Je to flexibilní nástroj, který může být upraven pro specifické potřeby a situace.

Příklad SWOT analýzy na firmě MarketingPPC

Silné stránky

 1. Komplexní nabídka služeb: MarketingPPC nabízí širokou škálu služeb včetně PPC reklamy, sociálních médií, srovnávačů zboží, e-mail marketingu a dalších. Toto umožňuje firmě vyhovět různým potřebám klientů.
 2. Odbornost v PPC a online reklamě: Specializují se na Google Ads, Sklik, Facebook a Instagram reklamy, což ukazuje silné zaměření a odborné znalosti v těchto oblastech.
 3. Přizpůsobené marketingové strategie: Agentura zdůrazňuje personalizované strategie, což naznačuje orientaci na klienta.
 4. Marketing řízený daty: Nabízejí služby v oblasti analýzy dat, poskytují klientům vhled pro lepší rozhodování a formulaci strategií.
 5. Pozitivní reference klientů: Na webu jsou zobrazeny pozitivní zpětné vazby od klientů, což naznačuje spokojenost s jejich službami.

Slabé stránky

 1. Omezená mezinárodní viditelnost značky: Jsou dobře zavedeni na svém lokálním trhu, ale jejich mezinárodní přítomnost a uznání jsou omezené.
 2. Potenciální přílišná závislost na určitých platformách: Silné zaměření na platformy jako Google Ads a Facebook může omezit jejich adaptabilitu na nové nebo vznikající platformy.
 3. Jazyk obsahu webových stránek: Primární jazyk na webu je čeština, což může omezit jejich přitažlivost pro nečesky mluvící mezinárodní klienty.

Příležitosti

 1. Rozšíření nabídky služeb: Mohli by prozkoumat nové trendy a platformy v digitálním marketingu, aby dále diverzifikovali své služby.
 2. Mezinárodní expanze: Existuje potenciál pro rozšíření jejich klientely na mezinárodní úrovni, zejména na anglicky mluvící trhy.
 3. Partnerství a spolupráce: Strategická partnerství s doplňujícími podniky by mohla otevřít nové možnosti růstu.
 4. Vzdělávací obsah a workshopy: Nabídka více webinářů, workshopů a vzdělávacího obsahu může zvýšit jejich značku jako ideového lídra v oboru.

Hrozby

 1. Intenzivní konkurence: Digitální marketingový prostor je vysoce konkurenční, s mnoha agenturami nabízejícími podobné služby.
 2. Technologické změny: Rychlé změny v technologiích a algoritmech digitálního marketingu vyžadují neustálou adaptaci a učení.
 3. Ekonomické fluktuace: Ekonomické poklesy mohou vést ke snížení marketingových rozpočtů mezi klienty, což ovlivňuje příjmy.

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Nevíte si rady s PPC reklamou?

Pomůžeme i poradíme s online marketingem.

Požádejte o nezávaznou nabídku:
Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50