Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » Featured Snippets

Featured Snippets

Featured Snippets (česky vybrané úryvky) se zobrazují nad organickými výsledky hledání. Jedná se zpravidla o odpovědi na specifické dotazy (Co, Kdo, Proč, Kdy, Jak) a odpovědi najdeme ve formě speciálního bloku, kde je kromě stránky URL také odkaz na webovou stránku, ze které informace pochází.

Funkce vybraných úryvků je především uživatelský benefit: zobrazení na první pozici umožní dostat odpověď takřka na jeden klik. Obvykle se jedná o jednoduché a uzavřené otázky s jednoznačnou odpovědí. 

3 typy úryvků

Dle druhu dotazu existují tři druhy formátu odpovědi:

1. Úryvek odstavců

Jedná se o nejčastější případ, jak se Featured Snippet zobrazuje. Tento typ je znám také pod pojmem nulová pozice (angl. Position Zero), protože se nachází nad výsledky organického vyhledávání.

Úryvek – odstavec

2. Úryvek seznamu

Tento typ úryvku představuje zpravidla nějaký návod. 

Úryvek – seznam

3. Úryvek tabulek

Výsledky hledání, uvedené formou tabulky, mohou být pro uživatele přehlednější a čitelnější.

Úryvek – tabulka