Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Cílem této stránky je pokud možno srozumitelně vysvětlit, za jakých podmínek poskytujeme naše služby. Níže se věnujeme podrobněji i ochraně osobních údajů.

Používáním těchto stránek nebo objednáním služeb dáváte najevo, že souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a s pravidly na ochranu osobních údajů.

Veškeré vztahy, práva a povinnosti se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky. Naše služby jsou určeny podnikatelům, tedy živnostníkům a firmám.

 

Identifikační údaje podle §435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Název společnosti: MarketingPPC s.r.o.
Sídlo: Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno
IČO: 04911695
DIČ: CZ04911695 (jsme plátci DPH)
Spisová značka: C 92553 vedená u Krajského soudu v Brně

 

Obsah těchto stránek

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn jako duševní vlastnictví a jako takový může být použit pouze pro vlastní potřebu. Pro jakékoliv jiné použití je třeba si vyžádat náš výslovný souhlas. Pokud chcete použít některý z našich materiálů na svém webu nebo jinde, dejte nám prosím vědět, určitě se domluvíme.

Při sestavování těchto stránek bylo postupováno s nejvyšší možnou pečlivostí. Přesto je možné, že se některé informace mohou ukázat jako nepřesné či zavádějící, například z důvodu jejich převzetí od třetí strany. Jakékoliv informace na těchto stránkách by proto měly být považovány za informativní a pokud se je rozhodnete využít, činíte tak na vlastní riziko.

Google AdWords™ je registrovaná ochranná známka společnosti Google Inc.

 

Výsledky v online marketingu

Marketing není exaktní věda. Stejná marketingová kampaň bude mít u dvou rozdílných klientů téměř určitě k odlišné výsledky. Stejně tak, z důvodu rychle se měnící situace na trhu, nelze spolehlivě předpovědět budoucí vývoj na základě minulých výsledků.

Výsledky marketingových aktivit ovlivňuje řada faktorů, například vaše postavení na trhu, kvalita a nabídka vašich produktů nebo služeb, vaše ceny, chování zákazníků a konkurence, sezónnost atd. Přestože toho hodně víme a PPC marketingem se zabýváme denně na nejvyšší úrovni, záruka úspěchu v marketingu neexistuje.

Pokud na základě našich zkušeností máme dojem, že vámi navrhovaná marketingová strategie nemusí fungovat, upozorníme vás na to.

 

Objednávka služeb nastavení nebo správy PPC kampaní

Veškeré založené účty a úpravy kampaní zůstávají ve vašem vlastnictví a máte do nich vždy přístup.

Pokud vám pošleme konkrétní cenovou nabídku a vy s ní v nezměněné podobě vyslovíte souhlas, dochází tímto okamžikem k uzavření smlouvy. V případě pochybností dochází k uzavření smlouvy okamžikem připsání zálohové platby na náš účet.

Do doby, než odsouhlasíte konkrétní cenovou nabídku, je veškerá komunikace bezplatná a oboustranně nezávazná. Přijetím nabídky nebo uhrazením zálohové faktury dáváte najevo, že s těmito pravidly bez výhrad souhlasíte. Zálohovou fakturu na polovinu částky obdržíte obratem po odsouhlasení nabídky.

Na kampani začneme pracovat bezprostředně po obdržení platby, v případě dohody můžeme i okamžitě. Kampaň upravíme zpravidla do 5 dnů od obdržení platby, v případě složitějších kampaní ve lhůtě, na které jsme se domluvili.

Doporučujeme, aby po dobu naší práce na vaší kampani do ní nikdo kromě nás nezasahoval. Zásahy do kampaní, o kterých nevíme, mohou být v konfliktu s námi prováděnými úpravami, popřípadě mohou znamenat nutnost práce navíc nad rámec nabídky. Pokud je potřeba něco v kampani změnit, dejte nám prosím vědět.

Po dokončení prvotního nastavení vám pošleme fakturu na zbytek částky a začne běžet dohodnuté období, po které se budeme o kampaně starat.

Po dobu spolupráce vás budeme o všech podstatných věcech informovat, zároveň máte nárok na e-mailovou podporou v rozumném rozsahu. Mějte prosím na paměti, že podrobnější marketingové konzultace je potřeba objednat jako samostatnou službu. Pokud není dohodnuto jinak, podporou rozumného rozsahu se myslí 30 minut za kalendářní měsíc.

V případě odměny formou hodinové sazby účtujeme veškerý čas spojený s prací na vaší kampani, včetně konzultací. Konzultace může být osobní, telefonická, po Skype nebo po e-mailu. Pokud není dohodnuto jinak, kterákoliv z těchto forem komunikace, zabere-li nám více než 15 minut, je automaticky považována za placenou konzultaci.

V případě dlouhodobé spolupráce na měsíční bázi obdržíte fakturu na začátku každého měsíčního období. Dlouhodobou spolupráci můžete ukončit kdykoliv ke konci měsíčního období.

Při tvorbě reklam používáme zpravidla texty nebo obrázky z vašeho webu, z vašich existujících kampaní nebo se řídíme vašimi pokyny. Máme za to, že všechny tyto informace jsou zcela pravdivé, nezavádějící a v souladu s dobrými mravy. Nemůžeme nést zodpovědnost za situaci, kdy by došlo ke škodě z důvodu použití zmíněných materiálů. Stejně tak máme za to, že vámi dodané grafické podklady a grafické podklady z vašeho webu jsou nezávadné a máte právo je použít k propagaci.

Pokud budete v prodlení se splatností faktury o více než 7 dnů, vyhrazujeme si právo pozastavit bez náhrady správu kampaní do obdržení platby. Pokud budete v prodlení se splatností faktury více než 14 dnů, můžeme zpětně od prvního dne prodlení účtovat úrok z prodlení ve výši 0,2% za každý den prodlení. Jedná se pouze o ochranu před neslušnými klienty, u slušných klientů ani jeden z těchto nástrojů neuplatňujeme a zpravidla na případné hrozící uplatnění včas upozorníme.

 

Objednávka automatizovaných AdWords služeb

Většina našich automatů pro AdWords aktivně nezasahuje do vašich účtů.

Pokud si objednáte automat, který v účtu něco aktivně mění, má se za to, že vaše AdWords kampaně jsou nastaveny profesionálně, proběhlo správné zadání parametrů automatů z vaší strany a AdWords kampaně jsou i nadále pečlivě spravovány. Jsme zodpovědni za to, že automaty provádí popsané úkony. Nicméně nezodpovídáme za škody způsobené používáním automatů, např. z důvodu nevhodného nastavení AdWords kampaně. Stejně tak nemůžeme nést zodpovědnost za výpadky služby, které jsou námi neovlivnitelné a nelze jim předcházet.

Pokud se potřebujete ujistit, že je vaše AdWords kampaň v dobrém stavu, můžete nás spolu s objednávkou automatu požádat o správné nastavení kampaně.

U některých AdWords automatů nabízíme bezplatné zkušební období. Pro každý AdWords účet smí být využito pouze jedno zkušební období. Po skončení zkušebního období můžeme automat bez dalšího pozastavit. Služby po dobu zkušebního období se mohou lišit svým rozsahem nebo funkčností od služeb poskytovaných platícím klientům.

Automaty jsou poskytovány zpravidla na dobu měsíce, 6 měsíců nebo roku. Ke konci předplatného období máte právo změnit počet používaných automatů nebo používání služby bez udání důvodů ukončit.

Platba za službu je účtována před započetím předplatného období. V případě prodlení s platbou za službu delší než 10 dnů máme právo používání služby jednostranně ukončit. V tomto případě neneseme zodpovědnost za jakoukoliv škodu, která mohla tímto ukončením vzniknout.

Protože na PPC automatech neustále pracujeme a vylepšujeme je, můžeme občas změnit složení nabídky automatů, jejich ceny nebo v poskytování některých automatů nepokračovat. O každé takové případné změně budete zavčas informováni a budete se moci rozhodnout, jestli chcete ve využívání automatů pokračovat.

Automaty jsou využívány na základě nevýhradní, nepřenositelné licence.

 

Ukončení spolupráce

V případě dlouhodobé spolupráce máte právo spolupráci ukončit vždy ke konci předem sjednaného období. Stejné právo máme i my. Pokud není dohodnuto jinak, jsou služby poskytovány na měsíční bázi.

V případě krátkodobé spolupráce (zakázka spočívající v nastavení nebo úpravě kampaní a maximálně 30 denní správy) lze spolupráci ukončit na základě dohody. Pokud k dohodě nedojde, máte vy i my právo spolupráci ukončit i s okamžitou platností. Pokud tohoto práva využijeme my, vrátíme vám v plné výši případnou zálohu, kterou jste za danou zakázku zaplatili. Pokud práva využijete vy, doplatíte nám zbývající částku z ceny dané zakázky.

 

Důvěrnost

Veškerou komunikaci a vše, co se při spolupráci s vámi dozvíme, považujeme za vysoce důvěrné. Stejně vážně bereme i ochranu osobních údajů.

 

Ceny a DPH

Jsme plátci DPH, veškeré ceny jsou bez DPH. Poplatky za kliknutí na reklamy nejsou v zahrnuty v ceně, platíte je sami přímo společnosti Google / Sklik / Facebook.

Některé služby nabízíme zcela bezplatně. Vyhrazujeme si právo ve výjimečném případě jejich poskytnutí odmítnout nebo poskytování bezplatných služeb kdykoliv ukončit.

 

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a vašich osobních údajů klienta považujeme za velmi důležitou. S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Tato stránka by vám měla pomoci objasnit, které údaje shromažďujeme a co s nimi děláme.

 

Jaké informace shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze informace, které nám sami dobrovolně poskytnete, a to buď přímo nebo použitím našich služeb. Nejčastěji se jedná o Váš e-mail a jméno. Pokud jste našimi klienty, může se jednat o další informace, které jsou nezbytné pro řádné poskytování našich služeb. Přístup k některému obsahu na našem webu může být podmíněn dobrovolným poskytnutím některých osobních údajů (nejčastěji e-mailu). Při využití některé z našich on-line služeb získáme přístup k Vašemu e-mailu.

Poskytnutím zmíněných informací a osobních údajů vyslovujete souhlas s jejich zpracováním a uchováním, při kterém se řídíme zejména Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00072200.

 

K čemu tyto informace používáme?

Informace, které sbíráme, využíváme zejména k tomu, abychom poskytovali služby, o které žádáte, v co nejvyšší kvalitě a abychom Vás mohli informovat o všem podstatném. Váš e-mail můžeme používat k občasnému zaslání novinek z oblasti online marketingu. V každém takovém newsletteru máte možnost se ze zasílání novinek snadno odhlásit.

 

Používáme cookies?

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies. Cookie jsou malým textovým souborem, který vámi navštívená internetová stránka ukládá ve vašem počítači nebo mobilním zařízení.

Soubory cookie se běžně používají proto, aby internetové stránky mohly fungovat nebo aby fungovaly efektivněji a také aby nám poskytovaly informace o chování návštěvníků našeho. Použití cookies je možné omezit nebo zakázat v nastavení internetového prohlížeče. Cookies lze automaticky také blokovat pomocí pluginu Ghostery. Mějte prosím na paměti, že při omezení nebo zakázání některých cookies nemusí webové stránky fungovat podle očekávání, protože některé cookies mohou být nezbytné ke správnému fungování webu.

Náš web používá funkci Google remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google www.google.com/settings/ads. Náš web používá i funkci Facebook remarketing a Sklik retargeting.

V souborech cookies, které používáme, se neuchovávají žádné osobní údaje ani jiné informace, které by umožnily Vaši jednoznačnou identifikaci. Na našem webu používáme následující cookies:

  1. Cookies společnosti Google – měření internetového provozu, remarketing.
  2. Cookies společnosti Facebook – sdílení, remarketing.
  3. Cookies společnosti ActiveCampaign – měření internetového provozu.
  4. Cookies společnosti Hotjar – měření internetového provozu.
  5. Cookies tlačítek ke sdílení, které obsahují některé cookies třetích stran.
  6. Cookies systému WordPress, které jsou nezbytné pro fungování našeho webu.

Pokud chcete ovlivnit, které informace jsou o vás sbírány popř. se z některých systémů odhlásit, můžete tak učinit na těchto stránkách:

Digital Adversting Alliance
Your Online Choices

 

Poskytujeme informace o vás třetím stranám?

Vaše osobní údaje nesdělujeme marketingu třetích stran. Vaše informace můžeme sdílet s našimi subdodavateli, je-li to nutné k poskytnutí služeb, o které jste projevili zájem. Stejně tak poskytujeme Vaše osobní údaje, pokud to vyžadují právní předpisy.

 

Souhlas s pravidly

Tím, že používáte náš web, dáváte najevo souhlas s pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

 

Kde můžete uplatnit námitky se zpracováním Vašich osobních údajů?

Pokud máte jakýkoliv dotaz, případně chcete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailové adrese: info@marketingppc.cz.

 

Tato pravidla byla naposledy upravena 6.12.2017