Domů » Slovníček pojmů v PPC marketingu

Slovníček pojmů v PPC marketingu

AB testování v marketingu

AB testování v online marketingu je metoda, při které se porovnává výkon dvou (někdy i více) reklam nebo dvou verzí internetové stránky s cílem zjistit, která z nich má lepší výkon. Teorie je taková, že pokud se v průběhu experimentu uživatelům náhodně zo...

Akvizice v online marketingu

Akvizicí v prostředí marketingu rozumíme takový proces, kterým přivedeme na náš web či e-shop nové uživatele. Nejčastěji se setkáváme s akvizicí v souvislosti s placenou reklamou. Zde využíváme tzv. akviziční kampaně, které osloví naši cílovou skupinu...

AMP - Accelerated Mobile Pages

AMP je zkratka anglického Accelerated Mobile Pages. Jedná se o open-source projekt podporovaný společností Google, jehož primárním cílem je poskytnout uživatelům na mobilech co nejrychlejší web. Je vhodný zejména pro weby s velkým objemem obsahu,...

Analýza klíčových slov (AKW) a co dělat, když ji nemáte k dispozici

Jak už sám název napovídá, jde o zjištění, jaká slova, dotazy či fráze lidé hledají na internetu pomocí vyhledávačů (v ČR na Google a Seznamu) a jakém objemu. Jedná se o naprosto zásadní výstup nejen pro SEO specialisty, data využijete např. i při přípravě PP...

Atribuce a atribuční modely v marketingu

Co je to atribuce v online marketingu Atribuce pomáhá najít odpověď na otázku, jak velkou zásluhu mají různé marketingové kanály na provedené objednávce nebo jiné konverzi . Chování zákazníků zpravidla není tak přímočaré, že hned po prvním kontak...

Bounce rate - míra okamžitého opuštění

Bounce rate, česky míra okamžitého opuštění, je statistika z Google Analytics a vyjadřuje procento uživatelů, kteří přijdou na web a neprovedou žádnou další aktivitu. Nepokračují na jiné stránky webu, nekliknou na položku menu ani na jiný klikateln...

Brand

Většina z nás má jistě svoji oblíbenou značku, na kterou nedá dopustit. Přitom se nejedná pouze o logo nebo název firmy. Co je to brand nebo značka? Bez ohledu na oficiální definice je značka hlavně pocit . Co si představíte, když se řekne Coc...

Brand building

Jak sám název napovídá, tato disciplína se zabývá komplexním řešením značky, od tvorby, budování až po správné řízení. Nenechte se odradit délkou procesu – tvorba budování značky je záležitost let. Odměna za vytrvalost se ukáže v podobě loajálních a ...

Brand, branding a brand building

Brand, branding a brand building, tři podobné výrazy, které znamenají různé věci. Pomocí brand buildingu vybudujete silnou značku (brand ), pomocí brandingu potom lidem říkáte, o jakou značku se jedná. Aby nemuseli přemýšlet, jestli se jim líbí...

Chytrá kampaň v Nákupech

Chytré kampaně v Nákupech Google je jeden ze dvou typů kampaně Google Nákupy, druhým typem je Standardní kampaň v Nákupech Google . Hlavní rozdíl je v tom, že standardní Google Nákupy jsou komplikovanější na nastavení i správu kampaní. Chytré Nák...

CLV - dlouhodobá hodnota zákazníka

CLV je zkratka z anglického Customer Lifetime Value, tedy Dlouhodobá (nebo také celoživotní) hodnota zákazníka. Můžete se rovněž setkat se zkratkou LTV (Life Time Value) nebo CLTV (Customer Life Time Value). Tato metrika vyjadřuje hodnotu zák...

Co je to koeficient kvality Sklik

Co je to koeficient kvality Sklik O tom, na jaké pozici se Sklik reklama zobrazí, rozhoduje nabídnutá cena za proklik a koeficient kvality. Jedná se o číslo v hodnotách 1 - 10, které Sklik přiřadí každému klíčovému slovu. Čím vyšší číslo, tím lépe. V ...

Co je to konverze

Konverze je situace, kdy návštěvník webu nebo příjemce marketingového sdělení provede požadovanou akci. Konverzí může být například: Uskutečnění online prodeje, vyplnění poptávkového formuláře. přihlášení odběru newsletteru, telefonát do fir...

Co je to konverzní poměr

Konverzní poměr (anglicky Conversion Rate ) neboli míra konverze je procentuální vyjádření, kolik lidí z celkového počtu návštěvníků vašeho webu provedlo požadovanou akci (konverzi ). Konverze představuje cíl, v případě e-shopu dokončení objednávky. Po...

Co je to online marketing

Online marketing nebo také internetový marketing můžeme popsat jako jakoukoliv aktivitu, při které se používá internet k propagaci vlastní značky, produktů nebo služeb. Pomocí nástrojů online marketingu se firmy snaží oslovit nové i stávající zákazn...

Co je to organická návštěvnost

Co je to organická návštěvnost Uživatelé internetových vyhledávačů, jako je google.cz nebo seznam.cz, mohou na váš web přijít dvěma cestami. První cesta je pomocí placené reklamy Google Ads nebo Seznam Sklik. Druhá cesta je přes neplacené výsledky ...

Co je to PNO a jak s ním pracovat

Co je to PNO PNO je zkratka, za kterou se skrývá Podíl nákladů na obratu . Hodnota PNO vyjadřuje, kolik procent z obratu, získaného díky reklamě, bylo potřeba za reklamu zaplatit. Zkratku PNO využívá ve svém rozhraní Seznam Sklik , Google Ads o...

Co je to PPC

Zkratka PPC pochází z anglického Pay Per Click - platba za kliknutí.  Jedná se o reklamní model, při kterém inzerent platí za reklamu pouze v okamžiku, kdy na ni někdo klikne. Vedle modelu platby za kliknutí se lze nejčastěji setkat s těmi...

Co je to RLSA

Co je to RLSA RLSA je zkratka anglického Remarketing lists for search ads, což lze přeložit jako Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání. Pokud jste již slyšeli o "klasickém" remarketingu v obsahové síti Google Ads , tak víte, že tato funkc...

Co je to ROAS

ROAS je zkratka anglického Return on ad spend , přeloženo jako návratnost prostředků vložených do reklamy. Jedná se o jedno z nejdůležitějších čísel v online marketingu, protože dává odpověď na otázku: Kolik mi přinese jedna koruna investovaná do online ...

Co je to ROI

Zkratka ROI pochází z anglického Return on investment - návratnost investic. Jedná se o poměr mezi čistým ziskem a náklady. Tedy platí: ROI = (čistý zisk) /(náklady)  x 100 ROI primárně slouží k relativnímu porovnání přínosu jednotlivýc...

Co je to rozšíření reklam

Co je to rozšíření reklam Jedná se o doplňkové informace, které se mohou zobrazit u Google Ads nebo Sklik reklamy. Například odkazy na další stránky webu, telefonní číslo, seznam poskytovaných služeb, aktuální slevy. Některá rozšíření reklam se zobrazují autom...

Co je to Sklik

Sklik je reklamní systém společnosti Seznam. Jedná se o jeden z PPC  systémů, ve kterém inzerent platí zpravidla za kliknutí na reklamu (i když existují i možnosti platby za zobrazení reklamy). Sklik reklama se může zobrazovat ve vyhledávací...

Co je to skóre relevantnosti Facebook reklam

Co je to skóre relevantnosti Facebook reklam Skóre relevantnosti  je číslo v hodnotách 1 - 10, které Facebook přiřadí každé reklamě, která má alespoň 500 zobrazení. Čím vyšší číslo, tím lépe. Facebook se pomocí skóre relevantnosti snaží zajistit, aby reklamy...

Co je to strojové učení

Co je to strojové učení Strojové učení (Machine Learning) je vědní disciplína, která se zabývá matematickými algoritmy a strukturami, které mají schopnost naučit se z historických dat obecné znalosti . Tyto znalosti umí uložit a poté je aplikovat n...

Co je to umělá inteligence

Co je to umělá inteligence Definice umělé inteligence byla, je a nejspíš i bude tématem vášnivých debat. Dělí se na slabou, silnou a tzv. “human like” umělou inteligenci, kreativec jistě najde spousty dalších dělení... Ale co to tedy je? Jedna z n...

Co je to USP - Unique selling proposition

Zkratka pochází z anglického Unique Selling Propositon, nejčastěji se překládá jako jedinečný prodejní argument. USP je to, čím se vaše firma liší od vaší přímé konkurence. Lépe řečeno USP je to, v čem je vaše firma na první pohled lepší. V...

Co je to výkonnostní marketing

Co je to výkonnostní marketing Jedná se o marketingové aktivity, které jsou zacíleny na zlepšení prodejů, poptávek nebo dalších měřitelných aktivit na vašem webu. Řadu marketingových aktivit lze měřit pouze s obtížemi nebo vůbec. U výkonnostního market...

Co jsou asistované konverze

S termínem asistované konverze se setkáme zejména v Google Analytics. Pomáhají nám udělat si kompletnější obrázek o fungování našeho webu a našich kampaní. Většina Google Analytics přehledů funguje na principu posledního nepřímého kliknutí. ...

Co jsou to Google Nákupy

Co jsou to Google Nákupy Jedná se o typ Google Ads kampaně, která umožňuje zobrazovat na stránce google.cz reklamy na konkrétní produkty včetně ceny, obrázku produktu a krátkého popisu. Tyto reklamy jsou použitelné pouze pro e-shopy, kterým často př...

Co jsou to responzivní reklamy

Co jsou to responzivní reklamy Responzivní (nebo-li přizpůsobivé) reklamy jsou formátem reklam v Google Ads, existují v obsahové i vyhledávací síti. Seznam Sklik používá obdobu responzivních reklam v obsahové síti, jen jim říká Kombinovaná reklama. Responzivn...

Co jsou to Responzivní reklamy ve vyhledávání

Responzivní reklamy ve vyhledávání (nebo také RSA – Responsive Search Ads) Google představil již v roce 2018 jako alternativu ke klasickým textovým reklamám. Ve vyhledávání vypadají podobně jako klasické textové reklamy: Responzivní textová reklama ...

Co to jsou UTM parametry a k čemu slouží

UTM parametry se používají pro správné měření výsledků kampaní v Google Analytics. UTM parametr je část textu, který přidáte k URL adrese a dokážete díky němu přesněji určit, odkud na danou URL adresu lidé chodí (např. v akvizičním přehledu ). ...

Co znamená v Google Analytics reportech "direct / none"

Když přijde uživatel na váš web, Google Analytics se snaží zjistit, odkud přišel. V prvé řadě prověří přítomnost automatických značek z Google Ads, UTM parametrů a HTTP refereru. Pokud se nezdaří najít ani jednu z těchto informací, návštěvník b...

CPA - cena za akci

Zkratka CPA pochází z anglického Cost per action, nejčastěji se překládá jako cena za akci nebo cena za konverzi. V praxi se používá ve dvou rovinách: Jako metrika při posuzování výkonu online kampaní. Jako strategie nabídek např. v Google Ad...

CPM/CPT - cena za tisíc zobrazení

CPM (Cost per Mille) je výraz z oblasti marketingu, který znamená „cena za tisíc“ a nejčastěji se používá k vyjádření nákladů na reklamu v obsahové síti. Můžeme se setkat i s výrazem CPT (Cost per Thousand), který znamená to stejné. Na CPM můžem...

CRO - optimalizace konverzního poměru

Zkratka pochází z anglického Conversion Rate Optimization , v překladu optimalizace konverzního poměru. Jedná se o soubor marketingových aktivit, jejichž cílem je zvýšení procenta lidí, kteří provedou požadovanou akci - konverzi . Může se jednat o nákup ...

CTA (Call to Action) - co to je a jak ji napsat

Zkratka CTA pochází z anglického Call to action  - výzva k akci. CTA je výzva, která návštěvníka webu vybízí, aby provedl nějakou požadovanou akci. Kvalitní výzva k akci navíc popisuje, jak přesně danou akci provést a zejména uživatelů...

CTR (míra prokliku) a jak ji vylepšit

Zkratka pochází z anglického Click-through Rate, nejčastěji se překládá jako míra prokliku nebo proklikovost. CTR je jedna z důležitých a často velmi sledovaných metrik v PPC reklamě .Výpočet CTR je snadný: CTR = (počet kliknutí na reklamu) /(počet...

Digitální marketing

Digitální marketing, internetový marketing, online marketing ... mnoho termínů, které se často používají jako synonyma a na první pohled znamenají to samé. Zatímco u posledních dvou výrazů to pravda je, digitální marketing se od nich liší. Digitáln...

Facebook Pixel a jak jej nastavit

Co je to Facebook pixel Facebook pixel je kód, který se umístí na webové stránky. Tento kód umí shromažďovat a posílat do Správce Facebook reklam údaje o návštěvnících webu. Díky informacím z Facebook pixelu je možné ve správci reklam sledov...

Featured Snippets

Featured Snippets (česky vybrané úryvky) se zobrazují nad organickými výsledky hledání. Jedná se zpravidla o odpovědi na specifické dotazy (Co, Kdo, Proč, Kdy, Jak) a odpovědi najdeme ve formě speciálního bloku, kde je kromě stránky URL také odkaz na...

Globální značka webu gtag

Google kódy ze každých pár let mění. Od roku 2014 jsme měli kód Univerzální Analytics s knihovnou analytics.js, který nahradil předchozí 'klasické' Google Analytics s knihovnou ga.js. V roce 2017 přišel Google s dalším vylepšením, kterým je přechod n...

Google Ads - co to je a jak funguje

Služba Google Ads je reklamní systém společnosti Google, založený na platbě za kliknutí. Google Ads umožňuje firmám i s minimálním rozpočtem zobrazovat svoje reklamy lidem, kteří se aktivně zajímají o jejich produkty nebo služby. Google Ads může...

Google moje firma - co to je a jak toho využít

3 důvody, proč si založit Firemní profil na Google (dříve Google Moje firma) je to reklama zadarmo - Firemní profil (dříve Google Moje firma nebo Moje firma na Googlu) je bezplatný nástroj především pro lokální firmy, řada firem o něm neví nebo ...

Google Tag Manager (GTM)

Google Tag Manager (GTM ), v češtině Správce značek Google, je velmi užitečný bezplatný nástroj pro téměř každého majitele webu. Usnadňuje nasazování kódů na web nebo i do aplikace, snižuje závislost majitele webu na programátorech a často má i pozitivní...

HTTPS a jeho význam pro marketing

Co je to HTTPS Jedná se o zkratku anglického Hyper Text Transfer Protocol Secure. HTTPS je zabezpečená verze HTTP protokolu. Pokud si prohlížíte stránku na webu, mezi webem a vaším prohlížečem dochází k výměně dat pomocí HTTP protokolu. Po...

Jak má vypadat dobrá landing page

Co je to landing page a k čemu slouží Landing page je samostatná webová stránka, která je vytvořena na míru pro konkrétní marketingovou kampaň. V češtině se někdy překládá jako přistávací stránka. V ideálním případě by měla landing page mít je...

Jak zjistit návštěvnost webu

Návštěvnost webu zjistíte nejsnadněji pomocí Google Analytics. Jedná se o bezplatný nástroj společnosti Google, u kterého stačí vytvořit účet, vložit na web měřící kód, nastavit vše k obrazu svému a pak jen stačí sledovat statistiky. Více informací najdet...

Jaké jsou úrovně automatizace v PPC

Jaké jsou úrovně automatizace v PPC Smyslem automatizace v PPC je nahradit lidskou činnost, tedy udělat za nás něco, co bychom jinak museli dělat sami. Nebo co bychom dělat už ani nestíhali. Jelikož se vývojem automatizace v PPC zabýváme, popíšeme níže ...

Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C marketingem

Jaký je rozdíl mezi B2B a B2C marketingem Výraz B2B pochází z anglické zkratky Business to Business (firma firmě), tedy jedná se o marketingové aktivity, při kterých jedna firma oslovuje druhou firmu. Podobně existuje i B2C Business to Consumer marketing, ...

Jaký je rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí

Jaký je rozdíl mezi strojovým učením a umělou inteligencí Pro jednoduchost si rozdíl představte jako srovnání mezi matematikou (strojové učení) a fyzikou (umělá inteligence). Jsou provázané, nicméně jedno je formálně logický konstrukt, který si hraje s čísly...

KPI - klíčové ukazatele výkonnosti

KPI (klíčové ukazatele výkonnosti nebo klíčové ukazatele podnikání) jsou měřítka, která se používají k posouzení úspěšnosti podniku nebo projektu. Mohou se týkat různých oblastí podnikání, jako je ziskovost, tržby, návratnost investic, produktivita, kva...

Lead Magnet - co to je a jak jej vytvořit

Lead Magnet je neodolatelná nabídka, která přitáhne pozornost vaší cílové skupiny. Doslovný překlad z angličtiny se v tomto případě nepoužívá, tento pojem se zažil i u nás. Lead Magnet je něco, co nabízíte svým potenciálním zákazníkům výměnou za kon...

Lead v marketingu a jak jej získat

Lead, jednoduše kontakt, chápeme v marketingu jako osobu, která projevila zájem o váš produkt nebo službu. Ať už vás našla pomocí placené reklamy na internetu, osobního doporučení či zahlédla tištěný inzerát.  Generování leadů Oslovování ne...

Long Tail a proč jej tvořit

V angličtině znamená „dlouhý ocas“, ale nenechte se mýlit, nespletli jste si rubriku s veterinou :). Co to je S termínem Long Tail se setkáte nejčastěji v souvislosti se SEO (optimalizací pro vyhledávače) nebo PPC reklamou. Týká ...

Profil na Firmy.cz - jak si ho založit krok za krokem

5 důvodů, proč si založit profil na Firmy.cz od Seznamu : je to reklama zadarmo – profil na Firmy.cz je bezplatný nástroj, řada firem o něm neví nebo nevyužívá naplno – vaše konkurenční výhoda, vhodný zejména pro lokální firmy (e-shopy i weby), zejmé...

Remarketing - co je to a jak funguje

Co je to remarketing Remarketing umožňuje cíleně zobrazovat reklamy lidem, kteří v minulosti navštívili vaše webové stránky. Protože svojí návštěvou webu dali najevo zájem o nabízené produkty nebo služby, jedná se o zajímavou cílovou skupinu, se k...

Retargeting - co je to a jak funguje

Retargeting umožňuje cíleně zobrazovat reklamy pouze lidem, kteří v minulosti navštívili web nebo konkrétní stránky na webu. Tím, že svojí návštěvou dali zájem o nabízené produkty nebo služby, je u této cílové skupiny výrazně větší pravděpodobnost kon...

RTB / programatická reklama

RTB neboli programatická reklama je založena na principu internetové dražby. Systém RTB (angl. Real Time Bidding ), česky přihazování v reálném čase, vznikl v roce 2006 v USA a u nás se objevil na podzim roku 2012. Branding - RTB ...

SEM - marketing ve vyhledávačích

Search engine marketing (SEM), přeloženo jako marketing ve vyhledávačích, je strategie online marketingu , která ma za cíl zvýšit viditelnost webových stránek na stránkách s výsledky vyhledávačů (SERP ), nejčastěji na stránce google.com. Jinak řečeno, S...

SERP

SERP (z angl. Search Engine Results Page ) můžeme přeložit jako stránku s výsledky vyhledávání. Nejčastěji se s touto zkratkou setkáte v souvislosti se SEO, kdy se SEO specialisté pomocí různých technik snaží dostat webové stránky do...

Strojové učení v PPC marketingu

Co dělá strojové učení v PPC Strojové učení je samo o sobě jako matematika. Je to formálně logický konstrukt, který si hraje s čísly, umí hledat vazby v datech a ukládat je do modelů, ale samo o sobě nic reálného nepopisuje. Má-li být k užitku, ...

YouTube Shorts - co to je a jak fungují

YouTube Shorts je celkem nová funkce krátkého videa, kterou YouTube představil v září 2020. Impulzem byla zejména obrovská popularita krátkých videí na platformě TikTok, kdy si Google jako majitel platformy YouTube nechtěl nechat ujet vlak. YouTube S...