Domů » Slovníček pojmů v PPC marketingu » CPM/CPT – cena za tisíc zobrazení

CPM/CPT – cena za tisíc zobrazení

CPM (Cost per Mille) je výraz z oblasti marketingu, který znamená „cena za tisíc“ a nejčastěji se používá k vyjádření nákladů na reklamu v obsahové síti. Můžeme se setkat i s výrazem CPT (Cost per Thousand), který znamená to stejné.

Na CPM můžeme narazit ve smyslu statistiky, kdy vyjadřuje, kolik inzerent platí za tisíc zobrazení reklamy.

Nebo slouží jako strategie nabídek, kdy inzerent namísto častější platby za kliknutí (CPC) se rozhodne platit za zobrazení reklamy. Typicky u kampaně typu branding na Skliku, který ovšem ve svém rozhraní namísto CPM používá synonymum CPT (Cost per Thousand).

CPM znají i uživatelé systému AdSense, kde naopak říká, kolik peněz vydělali.

CPM/CPT v online marketingu

Nejčastěji se používá k vyhodnocení účinnosti reklamní kampaně na základě nákladů na kampaň a počtu zobrazení, které reklama získá. Chcete-li vypočítat CPM (nebo u Skliku CPT), vydělíte náklady na reklamní kampaň počtem zobrazení a poté vynásobíte tisícem:

CPM = (náklady / zobrazení) x 1.000

Pokud například reklamní kampaň stojí 1.500 Kč a zaznamená 80.000 zobrazení, CPM se vypočítá takto: (1.500 / 80.000) x 1.000 = 18,75.

To znamená, že náklady na reklamní kampaň byly 18,75 Kč za každých tisíc zobrazení reklamy. CPM se obvykle používá k porovnání účinnosti různých reklamních kampaní a také ke stanovení nákladové efektivity konkrétní kampaně.

K vyhodnocení účinnosti reklamních kampaní inzerenti často používají CPM v kombinaci s dalšími metrikami, např. s mírou prokliku (CTR), cenou za proklik (CPC) nebo mírou konverze. Správná hodnota CPM neexistuje, CPM samo o sobě má význam zejména při A/B testování reklamních kampaní nebo pro porovnání, která kampaň nebo reklamní sestava si vede lépe.

Pro většinu inzerentů bude daleko důležitější metrikou cena za konverzi nebo podíl nákladů na obratu a CPM bude pouze pomocnou statistikou pro některé typy reklam v obsahové síti.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku