fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Tato stránka by Vám měla pomoci objasnit, které údaje shromažďujeme, co s nimi děláme a jak můžete uplatnit svá práva týkající se vašich osobních údajů.

Ochranu soukromí a vašich osobních údajů považujeme za velmi důležitou.

S Vašimi osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Registrační číslo u Úřadu pro ochranu osobních údajů je 00072200.

Jaké údaje shromažďujeme?

Shromažďujeme pouze údaje, u kterých k tomu máme nějaký důvod nebo Váš souhlas. Tyto údaje mohou být:

  • jméno a příjmení, firma,
  • e-mail, telefonní číslo,
  • IČ, DIČ, adresa,
  • cookies, IP adresa.

Při zpracování Vašich osobních údajů nám pomáhají i tito zpracovatelé:

Kdy údaje shromažďujeme?

Údaje shromažďujeme pouze tehdy, pokud k tomu máme některý z oprávněných důvodů. Tedy pokud:

  • jste k tomu udělili dobrovolný souhlas,
  • je zpracování nezbytné pro plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv; může se týkat i zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze Vašeho produktu,
  • je zpracování nezbytné pro splnění našich povinností, které nám ukládají právní předpisy,
  • je zpracování nezbytné k zajištění zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů,
  • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

Používáme cookies?

Jako většina stránek na internetu, i my využíváme tzv. cookies. Více informací naleznete na samostatné stránce.

Náš web používá funkci Google remarketing, která umožňuje oslovovat s cílenou reklamou uživatele, kteří v minulosti zavítali na náš web. Dodavatelé třetí strany (včetně společnosti Google) mohou zobrazovat naše reklamy na různých stránkách na internetu. Tuto funkci můžete zakázat v nastavení u společnosti Google www.google.com/settings/ads. Náš web používá i funkci Facebook remarketing.

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s. Z cílení reklamy se můžete odhlásit na této stránce.

Používáme i nástroj Hotjar za účelem zlepšení našich služeb a zkušeností. Hotjar je technologie, která nám pomáhá lépe porozumět chování uživatelů na našem webu (například, kolik času tráví na které stránce, na které odkazy klikají, co uživatelé dělají a nemají rádi, atd.). Hotjar používá cookies a další technologie ke sběru dat o chování našich uživatelů a jejich zařízení (v anonymizované podobě IP adresy, velikost obrazovky, typ zařízení, informace o prohlížeči). Hotjar ukládá tyto informace tak, aby nebylo možné identifikovat konkrétní uživatele. Pokud nechcete, aby Hotjar shromažďoval informace o použití našeho webu, můžete se zde odhlásit.

Pokud chcete ovlivnit, které informace jsou o vás sbírány popř. se z některých systémů odhlásit, můžete tak učinit na těchto stránkách:

Google
Facebook
Digital Adversting Alliance
Your Online Choices

Souhlas s pravidly

Tím, že používáte náš web, dáváte najevo souhlas s pravidly na této stránce. Pokud s nimi nesouhlasíte, prosíme, nepoužívejte náš web.

Kde můžete uplatnit námitky se zpracováním vašich osobních údajů?

Právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu, resp. doplnění, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo vznést námitku, právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnující i profilování můžete uplatnit přes email info@marketingppc.cz.

Tato pravidla byla naposledy upravena 1.7.2020

Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50