fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » Klientský brief

Klientský brief

Komunikace je klíčem ke stabilnímu, trvalému a zdravému vztahu nejen v životě, ale i v podnikání. Zde špatná komunikace může vést ke katastrofálním výsledkům a výrazně se oběma stranám prodraží. Proto je dobré si hned na začátku spolupráci specifikovat – nejlépe písemně, pomocí tzv. klientského briefu.

Co to je klientský brief

Klientský brief je dokument napsaný klientem, který detailně vysvětluje problém, popisuje celkovou osobnost značky a definuje očekávaný konečný výsledek. Všichni, co se na projektu podílí, tak mají potřebné informace na jednom místě. Nejde jen o definování požadavků, zahrnuje i očekávání a celkovou odsouhlasenou strategii.

Proč je dobré mít klientský brief

Klientský brief nastiňuje rozsah projektu a zajišťuje, aby klient i agentura věděli, co se od nich očekává a jak by měl vypadat konečný výsledek. Pomáhá udržet obě strany „ukotvené“ v tom, co bylo dohodnuto před zahájením projektu. Klientský brief pomáhá s následujícími body:

  • Odstraňuje nejednoznačnost. Klientský brief snižuje nejednoznačnost a nedorozumění související s projektem a eliminuje potřebu nákladných revizí. Jakmile je dokument vytvořen, komunikován a odsouhlasen, mohou se k němu obě strany kdykoli během fáze dokončení projektu vrátit a připomenout si co bylo dohodnuto.
  • Vede k lepšímu výsledku. Většina klientů a agentur souhlasí s tvrzením, že je těžké vytvořit dobrou kreativní práci bez dobrého zadání. Klientský brief je výchozím bodem, kde vše začíná. Agentura používá klientský brief k pochopení společnosti, jejího fungování, pozice značky, cílových zákazníků, finanční situace atd.

Mohou tak přicházet s kreativními a efektivními nápady. Čím lépe klient popíše svou značku a obchodní problémy, tím lépe se na nich bude agentuře pracovat. Proto je nezbytné, aby klient přípravu briefu nepodcenil a na závěrečné podobě spolupracoval s agenturou.

  • Šetří čas (a bolesti hlavy). Mít vše předem promyšlené a dohodnuté může být přínosem pro klienta i agenturu. Jakmile klient napíše svůj brief a předá ho agentuře, může agentura pokračovat a dělat svou práci. Pokud jste při vytváření takových dokumentů nedbalí nebo nedokážete efektivně formulovat své cíle, projekt si nakonec vyžádá nákladné změny.Dejte si proto čas na vypracování podrobného zadání pro agenturu.

Drtivá většina agentur i klientů v praxi naráží na fakt, že se po zahájení projektu často briefy často mění. Do jisté míry je to normální součást procesu. Přesto je důležité, abyste těmto změnám co nejvíce předcházeli už při prvotní tvorbě briefu.

Jak napsat klientský brief

1. Vaše značka

V první fázi sdělte agentuře, co všechno tvoří vaši značku (co děláte, vaše hlavní činnosti, jak dlouho podnikáte atp.). Pochopení vašeho poslání, vize a příběhu vaší značky pomáhá kreativcům analyzovat vaše podnikání a vytvářet vhodné strategie. Tato část může také obsahovat vaše nejdůležitější firemní cíle, hodnoty a tón vaší značky. Ujistěte se, že všechny tyto informace formulujete pochopitelně pro všechny zúčastněné:).

2. Shrnutí projektu

Sepište co nejvíce konkrétně, co je třeba udělat (tj. úkol), do kdy (datum) a kým (kdo to vypracuje, případně zkontroluje). Mějte přitom stále na paměti cíle projektu. Pokud nejste schopni formulovat výzvy a cíle projektu, požádejte agenturu o návrhy. Agentury se tímto živí, proto jste si ji najali. Vytyčení cílů zjednoduší pracovní postup a zefektivní procesy napříč pracovními týmy.

3. Cílový trh

Než přijde na řadu strategie, musíte jasně popsat svůj cílový trh a zamýšlené publikum. Tato část je pro vás důležitá k tomu, abyste podrobně rozebrali konkrétní typy spotřebitelů a popsali jejich přání, potřeby a problémy. Jakmile má agentura představu o vašem zákazníkovi (demografii, věk, pohlaví, geografii atd.), dokáže přesněji zacílit na potenciálního zákazníka.

4. Konkurence

Soustřeďte se na všechny firmy ve svém okolí, které se zaměřují na stejného zákazníka jako vy. Můžete se inspirovat strategií, mít přehled o jejich kampaních, dešifrovat nejúspěšnější produkty a poučit se z neúspěchů. Připište do briefu seznam všech svých konkurentů, aby spolupracující agentura získala představu, s kým se srovnáváte. Nezapomeňte přidat silné a slabé stránky vaší značky a to, čím se odlišujete od konkurence.

5. Rozpočet

Důležitá část – projednejte s agenturou rozpočet na plánovaný projekt, abyste měli přehled o svých výdajích. Čím více detailněji sestavíte položky čerpání, tím více přehledný pro obě strany bude. Navíc uvidíte případné rezervy, které můžete v průběhu korigovat.

6. Předání informací

Jakmile skončíte s návrhem svého briefu, je sdílejte ho mezi týmy, se kterými budete pracovat. Zodpovězte každou otázku, berte v potaz zpětnou vazbu. Upevníte tak vzájemný vztah, podpoříte projekt a všichni členové se budou cítit na stejné vlně.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Nevíte si rady s PPC reklamou?

Pomůžeme i poradíme s online marketingem.

Požádejte o nezávaznou nabídku:
Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50