RLSA je zkratka anglického Remarketing lists for search ads, což lze přeložit jako Remarketingové seznamy pro reklamy ve vyhledávání.

Pokud jste již slyšeli o „klasickém“ remarketingu v obsahové síti Google Ads, tak víte, že tato funkce vám umožní zacílit reklamu na uživatele, kteří v minulosti navštívili váš web.

Podobně lze remarketingová publika přidat do kampaní ve vyhledávání i do kampaní Nákupy, což se označuje právě termínem RLSA.

Jsou tři důvody, proč má smysl RLSA použít:

  1. Pokud je cílem některé reklamy ve vyhledávání zobrazovat pouze lidem, kteří v minulosti navštívili váš web. Stejně tak je možné díly RLSA některé reklamy zobrazovat pouze lidem, kteří na webu v minulosti nebyli.
  2. Pokud je cílem upravit nabídky za kliknutí pro uživatele, kteří na webu v minulosti byli. Nejčastěji se bude jednat o zvýšení nabídek, protože u vracejících se návštěvníků bývá vyšší konverzní poměr než u nových návštěvníků webu.
  3. Pokud je cílem novým a vracejícím se návštěvníkům zobrazovat odlišné texty reklam.

Více informací najdete v článku o Google Ads remarketingu ve vyhledávání.