Domů » Slovníček pojmů v PPC marketingu » Jak má vypadat dobrá landing page

Jak má vypadat dobrá landing page

Co je to landing page a k čemu slouží

Landing page je samostatná webová stránka, která je vytvořena na míru pro konkrétní marketingovou kampaň. V češtině se někdy překládá jako přistávací stránka.

V ideálním případě by měla landing page mít jediný cíl (CTA), jehož splnění je z pohledu dané marketingové kampaně považováno za konverzi.

Zatímco u klasického webu je žádoucí, aby na něm návštěvník vydržel co nejdéle a prozkoumal co nejvíce stránek, u landing page je tomu přesně naopak. Měla by nabídnout jen dvě možnosti – splnění zamýšleného cíle nebo odchod ze stránky.

Z tohoto důvodu landing page často postrádají spoustu jinak běžných prvků, jako je menu nebo odkazy na jiné stránky webu. Teorie je taková, že pokud návštěvníka nebudeme rozptylovat méně podstatnými informacemi nebo odkazy na další stránky, může se plně soustředit na nabídku, kterou kampaň propaguje.

Prvky dobré landing page

Nadpis a podnadpis

Nadpis rozhodne o tom, jestli bude návštěvník pokračovat v četbě textu nebo rovnou odejde.

Zapomeňme na vágní, nic neříkající nadpis plný marketingových frází. Hned v nadpise bychom měli návštěvníkům vysvětlit, co jim může naše nabídka přinést (USP).

Pokud nelze hlavní výhody uvést v nadpise, je dobré podpořit jej podnadpisem. 

Grafika

První dojem je důležitý i u landing page, proto je vhodné přidat obrázek nebo video, které stránku oživí. Grafický prvek by měl mít přidanou hodnotu v tom smyslu, že podpoří textové sdělení.

Na druhou stranu landing page by nikdy neměla působit přeplácaně. Každý prvek, který obsahuje (vč. obrázku nebo videa), musí nějakým způsobem přispívat ke splnění cíle landing page.

Vlastnosti a přínosy

V textu je potřeba vysvětlit vlastnosti nabídky a zejména její přínosy. Co nabízený produkt nebo služba umí a jak konkrétně zlepší život návštěvníka.

Např. málokdo se najednou rozhodne, že potřebuje PPC agenturu. Třeba i máme nějaké znalosti a certifikace (vlastnosti), ale to není to podstatné. Důležité je, jestli dokážeme klientům ušetřit čas, zvýšit obraty, ušetřit peníze (přínosy).

Výzva k akci

Nejdůležitější část landing page. Teoreticky je možné vytvořit landing page, která bude obsahovat jen výzvu k akci. Naopak landing page bez výzvy k akci nemůže fungovat. 

Výzva k akci přiměje návštěvníka splnit cíl naší kampaně. Může se jednat o tlačítko nebo formulář. Příklad výzvy k akci najdete i na této stránce, viz formulář pro odběr newsletteru.

vzor landing page
Příklad landing page nabídky našich služeb

Social proof

Termín těžko přeložitelný do češtiny. Jedná se o recenze, doporučení nebo vyjádření zákazníků, kteří produkt či službu již spokojeně používají.

Nejedná se o nezbytný prvek, ale pokud máte nadšené zákazníky nebo pozitivní recenze, je moudré se o to podělit s návštěvníky landing page.

Nejčastěji kladené dotazy k vyvrácení pochybností

Pokud máte klienta na telefonu nebo osobně před sebou, tak se vás může zeptat na cokoliv, co mu u vaší nabídky není jasné nebo co jej odrazuje. Dobrá landing page na případné nejasnosti nebo námitky reaguje předem, nejčastěji formou často kladených dotazů.

Zamyslete se, co může být lidem nejasné a ještě lépe povzpomínejte, jaké dotazy vám klienti v minulosti pokládali. Nechte landing page zkontrolovat někoho nezaujatého a zjistěte, co mu ze samotné landing page nebylo jasné nebo jej odradilo. Tento materiál vám poslouží jako výborná inspirace k vytvoření kolonky s často kladenými dotazy.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku