Co je to ROI

Co je to ROI

Zkratka ROI pochází z anglického Return on investment – návratnost investic. Jedná se o poměr mezi čistým ziskem a náklady.

Tedy platí: ROI = (čistý zisk)/(náklady) x 100

ROI primérně slouží k relativnímu porovnání přínosu jednotlivých investic.

V případě online reklamy se namísto ROI používá spíš metrika ROAS nebo PNO. Potíž s použitím ROI je v tom, že u online reklamy většinou nelze vyčíslit čistý zisk a výpočet ROI nedává smysl. Vedle nákladů na reklamu by bylo potřeba započítat i další faktory, jako je vynaložený čas, odpovídající poměr fixních nákladů firmy a dále např. část mezd, nájmu skladových prostor atp., jinak řečeno i náklady, které by nevznikly samy o sobě bez zvýšení prodejů díky online reklamě.