Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » Brand building

Brand building

Brand building, nebo také budování značky, je velmi důležitou disciplínou v moderním marketingu. Brand building si klade za cíl vybudovat pevnou, pozitivně vnímanou a dlouhodobou přítomnost značky v mysli zákazníků. Díky tomu má značka věrnější zákazníky, lidé ji snáze rozpoznají a v konečném důsledku je na trhu úspěšnější, než méně známé značky.

Budování značky obnáší řadu strategických kroků, které začínají určením unikátního prodejního argumentu (USP) značky, pokračují skrze celkovou marketingovou komunikaci až po zajištění stálého a jednotného prezentování značky napříč všemi marketingovými platformami.

V dnešním konkurenčním prostředí není brand building jen o logu nebo sloganu, ale o vytváření hlubokých emocionálních vazeb mezi značkou a jejími zákazníky. Nenechte se odradit délkou procesu – tvorba budování značky je záležitost let. Odměna za vytrvalost se ukáže v podobě loajálních a dlouhodobých zákazníků.

Proces brand buildingu

95 % nákupních rozhodnutí děláme podvědomě. Nákupní proces je víceméně nahodilá a emotivní záležitost. Značku zvažujeme – vědomě či podvědomě – při jakémkoli nákupu (elektroniky, oblečení, potravin). Jak se ale dostat do po(d)vědomí? Přes emoce – nejefektivnější nástroj slouží v současnosti video. Videoreklamou sdělíte svůj příběh a zacílíte na emoce diváků.

I když nejste velcí jako Pepsi, ani nemáte bezedný rozpočet, budovat svoji značku byste se měli snažit vždy. Z výzkumů chování kupujících vyplývá, že nejvíce nákupů se uskuteční podvědomě a lidé mají tendenci se vracet tam, kde se cítili dobře a vše probíhalo k jejich spokojenosti. Proč jim tedy tuto cestu neusnadnit tím, že si zapamatují naši značku jednou provždy?

3 fáze budování značky

Strategie značky

Prvním a nejdůležitější krok, který nejde přeskočit. Pomáhá vám ujasnit, co vaše značka konkrétně představuje, co nabízí, jak se odlišuje od konkurence, jakým mluví hlasem (pro jaké cílové publikum je primárně určena), jaký je její příběh a důvod vzniku.

Identita značky

Tato fáze zahrnuje způsob, jakým komunikujete vaši značku na veřejnosti. Úzce souvisí s celkovou strategií a zviditelnění by mělo být na všech kanálech ve stejném módu. Např. hlas značky, písmo, vizuál, obal, logo.

Marketing značky

Marketing nám ukazuje možnosti propagace. V online světě se jedná zejména o webovou prezentaci, využití PPC reklamy, SEO, reklama na sociálních sítích či emailing. Všechny tyto online kanály mohou sloužit jako akviziční nástroj pro zviditelnění vaší značky.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Požádejte o nezávaznou nabídku