fbpx
Přeskočit na obsah

Zkratka PPC pochází z anglického Pay Per Click – platba za kliknutí. 

Jedná se o reklamní model, při kterém inzerent platí za reklamu pouze v okamžiku, kdy na ni někdo klikne.

Vedle modelu platby za kliknutí se lze nejčastěji setkat s těmito modely:

  • CPM – platba za tisíc zobrazení reklamy,
  • CPA – platba za konverzi,
  • CPE – platba za projevený zájem,
  • pevně dohodnutá cena.

Historicky platili inzerenti pouze za umístění reklamy bez ohledu na to, jestli jim něco přinesla. To stále platí pro většinu off-line reklamy, jako jsou billboardy reklama v tisku, rádiu nebo v televizi. 

Z tohoto pohledu je výhoda PPC modelu zřejmá. Pokud reklama nikoho nezaujme, inzerenta nic nestojí. Pokud někoho zaujme, cena za reklamu se odvíjí od počtu kliknutí. Díky tomu lze velmi efektivně řídit návratnost prostředků do reklamy vložených.

Samozřejmě ne všechna kliknutí jsou stejně kvalitní. Ke spoustě kliknutí dojde omylem, zejména na mobilech. Část kliknutí může být od zlomyslné konkurence. Svoji roli hrají i podvodná kliknutí, kdy se někdo snaží na úkor inzerentů obohatit.

Svůj podíl viny na bezcenných kliknutí mají bohužel často i samotní inzerenti, pokud nemají dostatečné znalosti nebo se o své kampaně nestarají.

PPC marketing

Postupem času se význam termínu PPC trochu posunul a používá se v širších souvislostech. Reklamy a reklamní systémy, které pojmem PPC marketing označujeme, totiž čím dál častěji fungují i na jiné bázi.

Nejčastěji se pojmem PPC marketing označují reklamní systémy Google Ads, Facebook a Instagram reklamy, Sklik reklamy.

V režimu platby za kliknutí fungují na principu aukce. Inzerent může stanovit, kolik je maximálně ochoten za jedno kliknutí vydat. Vedle ceny za kliknutí má na aukci vliv ještě kvalita reklamy

U Facebook reklamy lze platit za kliknutí, daleko častěji ale fungují na principu CPM. Inzerenti sice mohou snadno cenu za kliknutí zjistit, ale ve skutečnosti platí za zobrazení.

Podobně v Google Ads s nástupem automatických nabídek ustupuje platba za kliknutí do pozadí. Inzerenti sice stále platí za kliknutí, ale u většiny strategií nabídek nemají na cenu za kliknutí přímý vliv.

Sklik stále u většiny kampaní používá model platby za kliknutí, s výjimkou kampaní pro branding, kde se platí za tisíc zobrazení.

Více informací o základech PPC a Google Ads naleznete ve stručném úvodu do PPC marketingu.

Pomůžeme s nastavením a správou PPC kampaní

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Nevíte si rady s PPC reklamou?

Pomůžeme i poradíme s online marketingem.

Požádejte o nezávaznou nabídku:
Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50