Domů » Slovníček pojmů v on-line marketingu » B2B – co je to business to business

B2B – co je to business to business

B2B je zkratka pro „Business to Business“, což je termín používaný k popisu transakcí mezi podniky, na rozdíl od transakcí mezi podniky a jednotlivými spotřebiteli (B2C, Business to Consumer).

B2B se týká obchodních vztahů, kde jeden podnik poskytuje produkty nebo služby jinému podniku. Tento model je často spojen s velkoobchodem, výrobními podniky, poskytovateli softwaru pro podniky, stavebními firmami a dalšími, kteří primárně obchodují s jinými podniky, nikoli přímo se spotřebiteli.

Byť firmy samy o sobě nic nekupují, protože stejně jako v případě B2C modelu, o nákupech rozhodují i v B2B firmách lidé, B2B se od B2C značně odlišuje.

Charakteristiky B2B modelu

  1. Delší prodejní cykly: B2B transakce často zahrnují delší prodejní cykly, protože rozhodovací procesy v podnicích mohou být složité a zahrnovat více úrovní schvalování.
  2. Větší objednávky: Objednávky v B2B sektoru jsou často větší než v B2C, což může zahrnovat hromadné objednávky nebo dlouhodobé smlouvy.
  3. Vztahy: V B2B je důraz kladen na budování dlouhodobých vztahů, protože loajalita a důvěra jsou klíčové pro opakované obchody.
  4. Komplexní rozhodování: Rozhodování v B2B je často více analytické a založené na detailním hodnocení produktů a služeb, včetně technických specifikací a návratnosti investic.
  5. Specializované produkty a služby: Produkty a služby v B2B jsou často více specializované a přizpůsobené specifickým potřebám podniků.

Příklady B2B modelu

  • Výrobci a dodavatelé: Firma vyrábějící součástky pro automobilový průmysl, která dodává tyto součástky výrobcům automobilů.
  • Softwarové společnosti: Poskytovatelé softwaru pro podnikové zákazníky, jako jsou CRM systémy, ERP systémy nebo cloudová řešení.
  • Velkoobchod: Společnosti, které prodávají produkty v hromadném množství jiným podnikům, které je pak mohou prodávat koncovým spotřebitelům.
  • Profesionální služby: Právní, účetní nebo konzultační firmy firmy v oblasti marketingu poskytující služby jiným podnikům.

B2B model je zásadní součástí mnoha průmyslových odvětví a hraje klíčovou roli v globálním obchodě a ekonomice.