fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Manuál klienta MarketingPPC

Manuál klienta MarketingPPC

Níže se dozvíte odpovědi na nejčastější otázky, které Vás – naše potenciální zákazníky – zajímají. Konkrétně se jedná o tyto informace:

 1. Vaše kampaně, Vaše rozhodnutí
 2. Co lze a nelze od spolupráce očekávat
 3. Poprosíme Vás, abyste po dobu spolupráce maximálně omezili zásahy do kampaní
 4. Co můžete udělat, pokud nebudete s něčím spokojeni
 5. Obchodní podmínky (odkaz v novém okně)

1. Vaše kampaně, Vaše rozhodnutí

Kampaně a veškeré úpravy jsou vždy Vaše. Pokud nás pustíte do svého účtu, můžete nás z něj po skončení spolupráce odstranit. Pokud začínáme s kampaněmi od nuly, budete k nim mít přístup administrátora. Díky tomu můžete po ukončení naší spolupráce kampaně snadno předat jiné agentuře nebo si je spravovat sami.

Cenu nastavení nebo správy kampaní znáte vždy předem. Nemůže se stát, že byste byli překvapeni částkou na faktuře. I z tohoto důvodu až na výjimky neposkytujeme služby na základě hodinové sazby.

2. Co lze a nelze od spolupráce očekávat

V prvé řadě můžete očekávat, že pokud na základě našich zkušeností získáme dojem, že Vámi navrhovaná marketingová strategie nemusí fungovat, upozorníme Vás na to. Není v našem ani Vašem zájmu pouštět se do něčeho, co je odsouzeno k nezdaru.

Pokud společně dojdeme k závěru, že spolupráce smysl má, můžete od nás očekávat kvalitní nastavení objednaných kampaní.

Někdy od nás klienti očekávají zázraky. Pokud to trochu přeženu, tak podpořit prodej sněžnic na Sahaře nedokáže sebelepší marketingová kampaň. Prosím uvědomte si, že výsledky marketingových aktivit ovlivňuje řada jiných faktorů, na které námi nastavené kampaně nemají vliv. Vaše postavení na trhu, kvalita a nabídka Vašich produktů nebo služeb, Vaše ceny, chování zákazníků a konkurence, kvalita Vaší webové prezentace, sezónnost atd.

Na druhou stranu Vám můžeme nabídnout rady na základě našich zkušeností např. jak zlepšit Vaše webové stránky, aby placená reklama fungovala lépe. Záleží jen na Vás, zda si tato doporučení vezmete k srdci. Vždy se snažíme zákazníkovi poradit co nejlépe, aby byly výsledky efektivní.

Z důvodu rychle se měnící situace na trhu nelze spolehlivě předpovědět budoucí vývoj na základě minulých výsledků. Pokud bychom Vaše kampaně upravili před měsícem, je téměř jisté, že byste za uplynulý měsíc na kampaních utratili méně peněz při podobných výsledcích nebo při stejné útratě získali daleko více objednávek. Stačí ale, aby zítra vstoupil na trh silný konkurent a vše bude jinak.

3. Mohu po dobu spolupráce v účtu něco měnit?

Je běžné, že na složitějších PPC účtech spolupracuje více lidí. Na různé strategie a nastavení jsou různé pohledy, proto i nad Vaší kampaní se někdy budeme radit s kolegy nebo úpravy provede více lidí. Základní podmínkou ovšem je, že všichni zúčastnění fungují jako tým, vědí o úpravách provedených jinou osobou a rozumí jim.

Z tohoto důvodu Vám nedoporučujeme, aby po dobu naší spolupráce v kampaních kdokoliv prováděl změny bez našeho vědomí. V lepším případě by v kampaních byl mírný zmatek, v horším případě mohou změny od více osob spolu soutěžit nebo být v konfliktu a v konečném důsledku kampaně zhoršit.

Pokud budete po dobu naší spolupráce v kampaních potřebovat cokoliv měnit, informujte prosím svého PPC specialistu a o úpravy jej požádejte.

4. Co dělat, když se mi něco nelíbí

První krok je neprodlené kontaktování PPC specialisty, který se o Váš účet stará. V prvních dnech nastavení kampaně často testujeme různé strategie, klíčová slova apod.

Může se tedy snadno stát, že z důvodu testování některá nastavení nemusí dávat smysl. Pokud se Vám něco nezdá, požádejte proto prosím o vysvětlení Vámi přiděleného PPC specialistu.

Pokud nejste s přidělenou osobu spokojeni, máte jinou důležitou připomínku nebo naopak chcete někoho pochválit, můžete se obrátit na vedení společnosti na email filip@marketingppc.cz (Filip Hvízdal).

Jak bude spolupráce vypadat v praxi:

 1. Nejprve Vám přidělíme vhodného PPC specialistu, který se o Vás bude po celou dobu starat
 2. Zeptáme se na Vaše očekávání a cíle, nejčastěji pomocí vstupního dotazníku (e-mailem nebo si zavoláme přes Skype či jinou platformu)
 3. Připravíme Vám nezávaznou cenovou nabídku na míru
 4. V případě, že nabídku přijmete, poprosíme Vás o úhradu zálohy ve výši 50%
 5. Zeptáme se na další podrobnosti, které potřebujeme pro hladké nastavení Vašich kampaní
 6. Zkontrolujeme měření konverzí a další důležité kódy na Vašem webu
 7. Nastavíme kampaně, pošleme Vám fakturu na zbylých 50% a započne období správy kampaní
 8. Vzájemná komunikace po dobu spolupráce

1. Přidělení vhodnému PPC specialistovi, který se o Vás bude po celou dobu starat

V MarketingPPC nepracují obchodní zástupci, pouze PPC specialisté. Díky tomu vždy komunikujete přímo s člověkem, který se o Vaše kampaně fyzicky stará. Protože Google Ads, Facebook reklamy a Srovnávače zboží jsou tři velmi odlišné světy, členové našeho týmu se specializují. Proto se o Vaše kampaně může starat více kolegů, nicméně vždy budete mít „svého“ PPC specialistu, na kterého se můžete obrátit se vším a on/ona se případně poradí s týmem.

V případě pozitivních i negativních připomínek k naší práci můžete vždy kontaktovat vedení společnosti na emailu filip@marketingppc.cz (Filip Hvízdal).

2. Vaše očekávání a cíle

Než započne samotná spolupráce, vždy velmi pečlivě dbáme na vzájemné ujasnění cílů a očekávání. V branži online reklamy se pohybujeme už řadu let, jsme proto schopni říct Vám na rovinu, že Vámi vymyšlená strategie nemusí fungovat podle Vašich představ. I za cenu toho, že o Vás jako zákazníka přijdeme.

Cíl máme společný – aby kampaně fungovaly. Zakládáme si na precizní a kvalifikovaně odvedené práci a Vy nám (a sobě) pomůžete tím, že co nejlépe popíšete např. konkurenční výhody Vašeho produktu nebo kdo je Váš typický zákazník.

Tyto a další otázky jsou předmětem prvního e-mailu, který od nás dostanete. V případě nejasností si můžeme zavolat – preferujeme Skype či Google Meeting.

3. Vytvoření nezávazné cenové nabídky

Můžete nás požádat o jednorázovou optimalizaci kampaní nebo o trvalou správu. Trvalá správa se zpravidla nevyplatí u malých kampaní (útraty v nižších jednotkách tisíc za měsíc). Pokud máte kampaně menšího rozsahu a kampaně nejsou příliš ovlivněny sezónností, může být výhodnější nechat si kampaně jednorázově vylepšit a poté nás v pravidelných intervalech požádat o kontrolu kampaní, drobnou úpravu a přidání novinek.

Nově nabízíme i zaškolení a Vy si svoje kampaně můžete spravovat sami. V praxi to vypadá tak, že my Vám kampaně nastavíme a poté cca měsíc spravujeme (toto období je nutné pro optimalizaci nastavených reklam). Přes sdílenou obrazovku se s Vámi spojí náš PPC specialista a zasvětí Vás do Vašich kampaní tak, abyste byli schopní jednoduchou správu a údržbu zvládnout sami. Tato možnost je samozřejmě zpoplatněná a je vhodná zejména pro malé klienty s max. 3 kampaněmi.

U jednorázové spolupráce nabídka obsahuje vytvoření nových nebo úpravu stávajících kampaní a období pro správu, nejčastěji v trvání 30 dnů. Důvod je ten, že větší úpravy kampaní vždy vyžadují další optimalizaci. Dokonale nastavená kampaň existuje jen do doby, než ji „vypustíte“ do světa. Až na základě reálného chování uživatelů a konkurence jsme schopni kampaně správně vyladit. Otestování různých textů reklam, strategií nabídek, klíčových slov apod. chce svůj čas a měsíc je minimální doba.

U dlouhodobé spolupráce zpravidla obdržíte předem konkrétní cenovou nabídku na dohodnuté časové období. Dlouhodobějším klientům někdy nabízíme i odměnu formou hodinové sazby za odvedenou práci na kampaních. V případě hodinové sazby můžete požádat o přístup k online Google Sheetu, ve kterém lze najít seznam již provedených úkonů včetně jejich časové náročnosti.

4. Úhrada zálohy ve výši 50%

Pokud si vzájemně odsouhlasíme nabídku, poprosíme Vás o úhradu zálohy, která tvoří polovinu dohodnuté částky. Jakmile bude suma připsána na náš účet, začneme se samotnou prací na Vašem účtu.

Jestliže od Vás neobdržíme platbu do sedmi pracovních dnů, pošleme Vám e-mail s upozorněním. Pokud ani poté neuhradíte, spolupráce prozatím končí.

5. Další podrobnosti pro bezproblémové nastavení kampaní

Po připsání zálohy na náš účet začne Váš PPC specialista tvořit dohodnuté kampaně. Zejména ze začátku počítejte proto s častější komunikací, ať už se jedná o doladění kategorií či propagovaných produktů nebo odsouhlasení finální podoby reklam. Neuděláte chybu s přichystáním obrázků, bannerů či fotografií.

6. Kontrola důležitých kódů na vašem webu

Google Analytics – měl by být na všech webech. Zkontrolujeme, zda jej na webu máte vložen a zda neobsahuje chyby.

Měření konverzí – téměř u všech kampaní lze měřit výsledky kampaně. U e-shopů se měří obraty, u ostatních firem nejčastěji vyplněné poptávkové formuláře. Pokud Vaše kampaně umožňují měření, jedním z prvních kroků bude kontrola kódů na Vašem webu. Pro Google Ads kampaně je nejsnažší nastavit měření v Google Analytics. U ostatních kampaní je potřeba vložit na web další kódy.

Remarketing – u většiny firem mají smysl remarketingové kampaně. Pro Google Ads je možné remarketing nastavit v Google Analytics, pro ostatní kampaně je potřeba na web vložit další kódy.
Naše zodpovědnost je kódy správně vygenerovat a nastavit vše potřebné v Google Analytics a dalších systémech.

Samotné vložení kódu na web nejčastěji řeší správce webu, kterému pošleme kódy a odkaz na instrukce k nasazení. Někdy se nám stane, že správce webu není zkušený a kód vloží špatně. Rádi se správcem webu vše znovu projdeme, bohužel tyto záležitosti jsou u některých méně zkušených webmasterů časově náročné. První kontrola správného vložení kódů na web je zahrnuta v ceně, nicméně pokud je třeba další komunikace se správcem webu, budeme další čas účtovat hodinovou sazbou. Na tuto věc Vás však předem upozorníme.

7. Nastavení kampaní a vyúčtování zbylých 50% fakturované částky

Po nastavení, odsouhlasení reklam a úhradě doplatku se kampaně spouští. Během měsíce Váš PPC specialista kampaně sleduje, upravuje, optimalizuje tak, aby splňovaly co nejlépe stanovené cíle. Po měsíci zasílá report, ve kterém se dozvíte všechny podstatné informace (co se v kampaních dělalo, jak si vedly, kolik vygenerovaly konverzí atd.).

V případě, že jsme si dohodli pouze nastavení reklam, zde naše spolupráce končí. Samozřejmě není problém se dohodnout na pokračování, individuální konzultaci ke kampaním či jednou za čas „mrknout“, jak si Vaše PPC počiny vedou. Tyto služby jsou ovšem placené.

8. Vzájemná komunikace po dobu spolupráce

Pokud se nedohodneme jinak, budeme Vás informovat o podstatných změnách v kampaních a požádáme Vás o schválení znění reklamních textů. V případě dlouhodobé spolupráce obdržíte jednou měsíčně report, zahrnující grafický přehled výkonu kampaní a slovní komentář.

Pokud není domluveno jinak, mají naši PPC specialisté vyhrazenu na komunikaci ke kampani na jednoho klienta měsíčně cca jednu hodinu. Rádi se Vám budeme věnovat i nad tento časový rámec, jen prosím vezměte v úvahu, že se bude jednat o předem odsouhlasenou placenou konzultaci.

Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50