Manuál klienta

Aby spolupráce fungovala

Pořadí jednotlivých úkonů při vaší spolupráci s MarketingPPC

 1. Vaše kampaně, vaše rozhodnutí
 2. Co lze a nelze od spolupráce očekávat
 3. Nejprve vám přidělíme vhodného PPC specialistu, který se o vás bude po celou dobu starat
 4. Zeptáme se na vaše očekávání a cíle, nejčastěji pomocí vstupního dotazníku, případně e-mailem/telefonicky
 5. Připravíme vám nezávaznou cenovou nabídku na míru
 6. V případě přijetí nabídky vás poprosíme o zálohu ve výši 50%
 7. Zeptáme se na další podrobnosti, které potřebujeme pro hladké nastavení vašich kampaní
 8. Zkontrolujeme měření konverzí a další důležité kódy na vašem webu
 9. Nastavíme kampaně, pošleme vám fakturu na zbylých 50%, začneme období správy kampaní
 10. Poprosíme vás, abyste po dobu spolupráce maximálně omezili zásahy do kampaní
 11. Vzájemná komunikace po dobu spolupráce
 12. Co můžete udělat, pokud nebude s něčím spokojeni
 13. Obchodní podmínky (odkaz v novém okně)

1. Vaše kampaně, vaše rozhodnutí

Kampaně a veškeré úpravy jsou vždy vaše. Pokud nás pustíte do svého účtu, můžete nás z něj po skončení spolupráce odstranit. Pokud začínáme s kampaněmi od nuly, budete k nim mít přístup administrátora. Díky tomu můžete po ukončení naší spolupráce kampaně snadno předat jiné agentuře nebo si je spravovat sami.

Cenu nastavení nebo správy kampaní znáte vždy předem. Nemůže se stát, že byste byli překvapeni částkou na faktuře. I z tohoto důvodu až a výjimky neposkytujeme služby na základě hodinové sazby.

2. Co lze a nelze od spolupráce očekávat

V prvé řadě můžete očekávat, že pokud na základě našich zkušeností získáme dojem, že vámi navrhovaná marketingová strategie nemusí fungovat, upozorníme vás na to. Není v našem ani vašem zájmu pouštět se do něčeho, co je odsouzeno k nezdaru.

Pokud společně dojdeme k závěru, že spolupráce smysl má, můžete od nás očekávat kvalitní nastavení objednaných kampaní.

Někdy od nás klienti očekávají zázraky. Pokud to trochu přeženu, tak podpořit prodej sněžnic na Sahaře nedokáže sebelepší marketingová kampaň. Prosím uvědomte si, že výsledky marketingových aktivit ovlivňuje řada jiných faktorů, na které námi nastavené kampaně nemají vliv. Vaše postavení na trhu, kvalita a nabídka vašich produktů nebo služeb, vaše ceny, chování zákazníků a konkurence, kvalita vaší webové prezentace, sezónnost atd.

Z důvodu rychle se měnící situace na trhu nelze spolehlivě předpovědět budoucí vývoj na základě minulých výsledků. Pokud bychom vaše kampaně upravili před měsícem, je téměř jisté, že byste za uplynulý měsíc na kampaních utratili méně peněz při podobných výsledcích nebo při stejné útratě získali daleko více objednávek. Stačí ale, aby zítra vstoupil na trh silný konkurent a vše bude jinak.

3. Přidělení vhodnému PPC specialistovi, který se o vás bude po celou dobu starat

V MarketingPPC nepracují obchodní zástupci, pouze PPC specialisté. Díky tomu vždy komunikujete přímo s člověkem, který se o vaše kampaně fyzicky stará. Protože Google AdWords, Facebook reklamy a srovnávače zboží jsou tři velmi odlišné světy, členové našeho týmu se specializují. Proto se o vaše kampaně často bude starat více členů týmu, nicméně vždy budete mít „svého“ PPC specialistu, na kterého se můžete obrátit se vším a on/ona se případě poradí s kolegy.

V případě pozitivních i negativních připomínek k naší práci můžete vždy kontaktovat vedení společnosti na emailu filip@marketingppc.cz (Filip Hvízdal).

5. Vytvoření nezávazné cenové nabídky

Můžete nás požádat o jednorázovou optimalizaci kampaní nebo o trvalou správu. Trvalá správa se vyplatí zpravidla jen u větších nebo komplikovanějších účtů. Pokud máte kampaně menšího rozsahu a kampaně nejsou příliš ovlivněny sezónností, může být výhodnější nechat si kampaně jednorázově vylepšit a poté nás v pravidelných intervalech požádat o kontrolu kampaní, drobnou úpravu a přidání novinek.

U jednorázové spolupráce nabídka obsahuje vytvoření nových nebo úpravu stávajících kampaní a období pro správu, nejčastěji v trvání 30 dnů. Důvod je ten, že větší úpravy kampaní vždy vyžadují další optimalizaci. Dokonale nastavená kampaň existuje jen do doby, než ji „vypustíte“ do světa. Až na základě reálného chování uživatelů a konkurence jsme schopni kampaně správně vyladit. Otestování různých textů reklam, strategií nabídek, klíčových slov apod. chce svůj čas a měsíc je minimální doba.

U dlouhodobé spolupráce zpravidla obdržíte předem konkrétní cenovou nabídku na dohodnuté časové období. Dlouhodobějším klientům někdy nabízíme i odměnu formou hodinové sazby za odvedenou práci na kampaních. V případě hodinové sazby můžete požádat o přístup k online Google Sheetu, ve kterém lze najít seznam již provedených úkonů včetně jejich časové náročnosti.

8. Kontrola důležitých kódů na vašem webu

Google Analytics – měl by být na všech webech. Zkontrolujeme, zda jej na webu máte vložen a zda neobsahuje chyby.

Měření konverzí – téměř u všech kampaní lze měřit výsledky kampaně. U e-shopů se měří obraty, u ostatních firem nejčastěji vyplněné poptávkové formuláře. Pokud vaše kampaně umožňují měření, jedním z prvních kroků bude kontrola kódů na vašem webu. Pro AdWords kampaně je nejsnazší nastavit měření v Google Analytics. U ostatních kampaní je potřeba vložit na web další kódy.

Remarketing – u většiny firem mají smysl kampaně remarketing. Pro Google AdWords je možné remarketing nastavit v Google Analytics, pro ostatní kampaně je potřeba na web vložit další kódy.
Naše zodpovědnost je kódy správně vygenerovat a nastavit vše potřebné v Google Analytics a dalších systémech.

Samotné vložení kódu na web nejčastěji řeší správce webu, kterému pošleme kódy a odkaz na instrukce k nasazení. Někdy se nám stane, že správce webu není zkušený a kód vloží špatně. Rádi se správcem webu vše znovu projdeme, bohužel tyto záležitosti jsou u některých méně zkušených správců webu časově náročné. První kontrola správného vložení kódů na web je zahrnuta v ceně, nicméně pokud je potřeba se pouštět do další komunikace se správcem webu, budeme další čas účtovat hodinovou sazbou. Na tuto věc vás předem upozorníme.

10. Mohu po dobu spolupráce v účtu něco měnit?

Je běžné, že na složitějších PPC účtech spolupracuje více lidí. Na různé strategie a nastavení jsou různé pohledy, proto i nad vaší kampaní se někdy budeme radit s kolegy nebo úpravy provede více lidí. Základní podmínkou ovšem je, že všichni zúčastnění fungují jako tým, vědí o úpravách provedených jinou osobou a rozumí jim.

Z tohoto důvodu vám nedoporučujeme, aby po dobu naší spolupráce v kampaních kdokoliv prováděl změny bez našeho vědomí. V lepším případě by v kampaních byl mírný zmatek, v horším případě mohou změny od více osob spolu soutěžit nebo být v konfliktu a v konečném důsledku kampaně zhoršit.

Pokud budete po dobu naší spolupráce v kampaních potřebovat cokoliv měnit, informujte prosím vám přiděleného PPC specialistu a o úpravy jej požádejte.

11. Vzájemná komunikace po dobu spolupráce

Pokud se nedohodneme jinak, budeme vás informovat o podstatných změnách v kampaních a požádáme vás o schválení znění reklamních textů. V případě dlouhodobé spolupráce obdržíte jednou měsíčně grafický přehled výkonu kampaní.

Pokud není domluveno jinak, mají naši PPC specialisté vyhrazenu na komunikaci ke kampaní na jednoho klienta měsíčně cca jednu hodinu. Rádi se vám budeme věnovat nad tento čas, jen prosím vezměte v úvahu, že se bude jednat o předem odsouhlasenou placenou konzultaci.

12. Co dělat, když se mi něco nelíbí

První krok je neprodlené kontaktování osoby, která se o váš účet stará. V prvních dnech nastavení kampaně často testujeme různé strategie, klíčová slova apod.

Může se tedy snadno stát, že z důvodu testování některá nastavení nemusejí dávat smysl. Pokud se vám něco nezdá, požádejte proto prosím o vysvětlení vámi přiděleného PPC specialisty.

Pokud nejste s přidělenou osobu spokojeni nebo máte jinou důležitou připomínku anebo naopak nás chcete pochválit, můžete se obrátit na vedení společnosti na email filip@marketingppc.cz (Filip Hvízdal).