fbpx
Přeskočit na obsah
Domů » Online marketing » Spojení teorie a praxe: Proč je důležité rozlišovat mezi strategií a taktikou v marketingu

Spojení teorie a praxe: Proč je důležité rozlišovat mezi strategií a taktikou v marketingu

Strategie versus taktika

Dva pojmy – marketingová strategie a marketingová taktika – spolu úzce souvisí a jeden bez druhého nemohou existovat/fungovat. Často jsou však špatně používány, interpretovány nebo zaměňovány. V tomto článku si uděláme jasno: nejen v termínech a rolích, ale i v širších souvislostech.

Se strategií a taktikou se setkáváme i v mnoha jiných odvětvích – ať už například ve vojenství ( „Zjednodušeně se rozdíl mezi strategií a taktikou vyjadřuje tak, že strategie určí cíl (na koho udeřit a co dobýt), zatímco taktika definuje způsob (na kterém úseku a jakým způsobem útok provést).“), vyjednávání, v deskových hrách, vyučování… Jsou tedy součástí našich životů a běžného fungování.

Jejich vzájemnou provázanost vystihuje citát od Sun Tzu: „Strategie bez taktiky je nejpomalejší cesta k vítězství. Taktika bez strategie je jen hluk před porážkou.

Marketingová strategie

Marketingová strategie je dlouhodobý plán, který pomáhá firmě dosáhnout svých marketingových cílů a splnit potřeby zákazníků. Jedná se o komplexní a systematický přístup k tomu, jak firma dosáhne udržitelné konkurenční výhody a přinese hodnotu zákazníkům.

Zásadními elementy marketingové strategie jsou tzv. „4P“ Marketingového mixu: Product (Produkt), Place (Místo), Price (Cena), Promotion (Propagace).  

Poznámka: Marketingový mix zahrnuje všechny aktivity, které firma vyvíjí, aby vzbudila poptávku po svých produktech / službách. Aby zákazník nakupoval, je potřeba mu nabídnout správný produkt za správnou cenu dostupným způsobem. A ještě ho informovat o tom, že produkt existuje.

Marketingová taktika

Marketingová taktika se zaměřuje na konkrétní krátkodobé akce (kroky), které firma realizuje k dosažení cílů stanovených marketingovou strategií: je to podmnožina strategie. Převádí širší marketingovou strategii do konkrétních kroků a aktivit s konkrétními finančními požadavky a ideálně jmény těch, kdo je budou realizovat :-). 

Co má strategie a taktika společného?

Marketingová strategie i marketingová taktika nám napomáhají k dosažené marketingových cílů. Jedná se tedy o nedílné součásti celého marketingového snažení, kterým chceme naplnit naše nejvyšší – tedy obchodní – cíle. 

Pro lepší pochopení níže vše ve stručnosti vysvětlíme v souvislostech: Představte si veškeré cíle jako pyramidu.

Na vrcholu pyramidy naleznete obchodní cíle (většinou ziskovost firmy a  její rozšiřování, navyšování obratů, uložení majetku …). Zkrátka to, proč vlastně firma vznikla a co je jejím posláním.

Abychom uskutečnili obchodní cíle, musíme si stanovit marketingové cíle. Ty nám ukáží cestu, kterou k požadovaným obchodním cílům dlouhodobě půjdeme. Marketingové cíle nám udávají čeho a kdy chceme dosáhnout. Měly by splňovat všechna kritéria SMART(ER), tedy být:

 • S → konkrétní (Specific)
 • M → měřitelné (Measurable) 
 • A → dosažitelné (Attainable) 
 • R → smysluplné (Relevant) 
 • T → časově vymezené (Timely)
 • E →  hodnotitelné (Evaluable)
 • R → opakovaně hodnotitelné (Reevaluable)

Tato specifikace pomáhá zajistit, že marketingový tým ví jasně, co dělat a že úspěch můžeme měřit, monitorovat a průběžně vyhodnocovat. Marketingové cíle by měly být také v souladu s celkovými strategickými cíli.

Marketingové cíle plníme pomocí marketingových strategií. Ty z podstaty věci neobsahují informace o cíli ani o způsobu dosažení. Při jejich sestavování pracujeme s Marketingovým mixem

Marketingové taktiky určí, jak budeme konkrétně realizovat marketingové strategie. Každá strategie může mít X taktik. Marketingová taktika nám specifikuje „Jak uděláme to, abychom dosáhli…“ Pokud se nám nedaří naplňovat marketingové cíle, primárně měníme konkrétní taktiky než celou strategii.

Příklad:

 • Naším obchodním cílem je Zvýšení zisků z pobočky našeho e-shopu na Slovensku.
 • Marketingovým cílem je Navýšení prodejů slovenského e-shopu o 30 % do konce roku 2024.
 • Použijeme dvě marketingové strategie:
  • Získat nové zákazníky z řad mladých sportovců. 
  • Zvýšit objem prodaného zboží zákazníkovi v jedné objednávce.
 • Taktiku představují tyto kroky:
  • Oslovení mladých cyklistů pomocí sociálních sítí.
  • Akviziční kampaň ve sportovních klubech.
  • Rozesílání tematických e-mailů s širšími výběry produktů jednotlivých kategorií.
  • Akce na dopravu „za korunu“ při nákupu 3 a více produktů.

Shrnutí rozdílu mezi strategií a taktikou

Časový horizont: Marketingová strategie se zaměřuje na dlouhodobý časový horizont, zatímco marketingová taktika je orientována na krátkodobé dílčí činnosti.

Rozsah: Strategie je širší a komplexnější, zatímco taktika je konkrétní a zaměřená na provedení strategie.

Cíle: Strategie určuje hlavní cíle a směřuje firmu k dosažení udržitelné konkurenční výhody, zatímco taktika se zaměřuje na konkrétní kroky k dosažení těchto cílů.

Flexibilita: Taktika může být mnohem flexibilnější a může být přizpůsobena rychlým změnám na trhu, zatímco strategie je obvykle stabilnější a mění se méně často.

Článek napsal/a MarketingPPC

MarketingPPC pro Vás již desátým rokem tvoří bezplatný obsah z oblasti online marketingu. Pokud na webu nenajdete potřebné informace, máte jakýkoliv dotaz k online marketingu nebo chcete využít našich služeb, jsme Vám k dispozici.

Pro nezávaznou nabídku můžete vyplnit poptávkový formulář:

Vaše údaje bude použity v souladu s platnou legislativou a našimi pravidly na ochranu osobních údajů pouze za tím účelem, za jakým je poskytujete.

Nevíte si rady s PPC reklamou?

Pomůžeme i poradíme s online marketingem.

Požádejte o nezávaznou nabídku:
Správa PPC kampaní pro menší firmy

od 11.900 Kč 4.900 Kč měsíčně

Připravili jsme zvýhodněný balíček pro firmy a živnostníky, kteří provozují PPC kampaně s menšími rozpočty.

Přijďte 27. - 28.2. za kolegou Michalem na stánek MarketingPPC v konzultační zóně Czech On-line Expo 2024!

Vstupenky se slevou 50% při použití kódu MPPC50