#3: Struktura Google Ads kampaní

Správná struktura Google Ads je 50% úspěchu. Díky dobře strukturovanému účtu máte jistotu, že:

 • Reklamy se zobrazují správnému publiku, u správných vyhledávacích dotazů.
 • V účtu se vyznáte a na první pohled uvidíte všechny důležité statistiky.
 • Bude snadné účet spravovat a vylepšovat.
 • Budete mít vyšší skóre kvality a tím i nižší náklady.

Google Ads účet

Na úrovni účtu se nastavuje zejména časové pásmo, měna a fakturační údaje. I kdybyste propagovali více webů nebo cílili na odlišné země, téměř vždy si vystačíte se jedním Google Ads účtem.

Mít více Google Ads účtů má smysl jedině:

 • Pokud máte více firem, patrně budete potřebovat více účtů z důvodu odděleného vedení účetnictví.
 • Pokud byste z nějakého důvodu potřebovali účty v odlišných měnách.

Google Ads kampaň

Neexistuje správný ani špatný počet kampaní. Při menších útratách často stačí i jedna nebo dvě kampaně. Větší počet kampaní má smysl:

 • Pokud potřebujete použít rozdílné typy kampaní.
 • Z důvodu přehlednosti, například pokud máte více produktových řad.
 • Pokud se chcete soustředit na více geografických oblastí s odlišnými texty reklam.
 • Pokud potřebujete odlišit nastavení na úrovni kampaní.
 • Pokud to vyžadují některé pokročilé strategie např. u kampaní Google Nákupy.

Google Ads sestava

Reklamní sestava obsahuje reklamy a podle typu kampaně klíčová slova nebo další metody cílení.

Na rozdíl od kampaní by reklamní sestavy měly být velmi úzce zaměřeny, více je proto často lépe. Reklamní sestavy přebírají většinu nastavení z kampaně, odlišně lze nastavit úpravy nabídek pro jednotlivá zařízení.

Nejčastější chyby ve struktuře Google Ads kampaní

Vyhledávací síť

 • Ve vyhledávací síti je důležité pochopení vztahu reklamy, klíčového slova a vyhledávacího dotazu. Čím víc spolu souvisí, tím získáte víc kliknutí, lepší pozici reklamy a nižší náklady na kliknutí. Nedodržení tohoto pravidla bývá jednou z nejdražších chyb.
 • S počtem reklamních sestav je proto lepší nešetřit. Čím méně klíčových slov v reklamní sestavě, tím lépe. Budete moci napsat více cílené reklamy. Většinou je ideálních 5 – 10 klíčových slov, která spolu úzce souvisí.
 • Snažte se v reklamě nabídnout přesně to, co uživatel hledá. Pokud hledá tenisový bag Wilson, nenabízejte mu v reklamě tenisové potřeby ani obecně tenisové bagy. Nabídněte mu rovnou bagy Wilson v textu reklamy a pošlete jej na stránku svého webu, kde je kategorie bagů Wilson.
 • Nejdůležitější klíčová slova si klidně zaslouží mít reklamní sestavu samy pro sebe. Díky tomu budete moci napsat přesně zacílenou reklamu.
 • Pokud má váš web dobrou strukturu, většinou ji můžete použít jako inspiraci při tvorbě struktury Google Ads kampaní.
 • Ve vyhledávací síti nezapomeňte na všechna použitelná rozšíření reklam.

Detaily si můžete nastudovat v článku k nastavení reklam ve vyhledávání.

Obsahová síť

 • Pokud používáte dynamický remarketing, je lepší jej mít v samostatné kampani. Stejně tak je dobré nechat v samostatné kampani klasický remarketing, případně i Gmail reklamy. Jedním z důvodů je přehlednost, dalším důvodem je možnost kampaně odlišně nastavit.
 • Jedna reklama v obsahové síti nikdy nestačí. Jednak dopředu nikdy neodhadnete, která reklama bude úspěšná a za druhé ukazovat cílovému publiku neustále tu stejnou reklamu je unaví. Alternativou jsou nové formáty responzivních reklam, kdy je možné do jedné reklamy vložit až 15 obrázků, 5 nadpisů i popisů.
 • Pokud chcete používat více metod cílení (klíčová slova, umístění, zájmy, témata), z důvodu přehlednosti i snadnějšího odlišení nabídek je lepší mít pro každou metodu samostatnou reklamní sestavu.

Detaily si můžete nastudovat v článku k nastavení obsahové sítě.

Google Nákupy

 • Kolikrát jsem již viděl Google Nákupy s nulovou strukturou: jen jedna kampaň a hotovo. U ručních nabídek za kliknutí to znamená, že nabízíte úplně stejnou nabídku za kliknutí za zboží v ceně 100 Kč nebo 10,000 Kč.  U automatických nabídek zase nemáte přehled, jak se jednotlivým skupinám produktů daří. Pokud se Google Nákupy dobře strukturují, fungují pro téměř každý e-shop.
 • Naprostým minimem by mělo být nastavení odlišných nabídek podle kategorií produktů nebo podle značek. V případě, že máte produktů jen několik desítek, je rozumné nabídky nastavit na úrovni produktů.
 • Pokročilou strategií je přidat do zdroje produktů vlastní parametry a zboží strukturovat například podle marže, ceny nebo prodejnosti.

Více se dozvíte v článku k nastavení kampaně Google Nákupy.

Dynamické dosazování klíčových slov

Zkráceně DKI je úžasná věc, jak ve vyhledávací síti zvýšit míru prokliků, skóre kvality a udělat reklamu pro uživatele přitažlivější. Místo pevně daného textu se do reklamy automaticky doplní klíčové slovo z reklamní sestavy, které reklamu spustilo.

DKI můžete použít na kterémkoliv řádku reklamy, včetně políček cesty. Navíc máte možnost ovlivnit velikost písmen.

Výraz za dvojtečkou, v našem příkladu z obrázku MarketingPPC, nahradíte vlastním textem. Bude sloužit jako náhradní výraz pro případ, že by nebylo možné dynamicky dosadit klíčové slovo.

Pokud máte desítky nebo stovky produktů, které mohou mít téměř shodný reklamní text, můžete je díky DKI dát do jedné reklamní sestavy. Reklamy budou přesto vysoce relevantní, protože uživatel v textu uvidí přesně co hledá.

DKI vám tak ušetří čas i peníze a usnadní vytvoření dobře strukturované kampaně.

Chyby při podcenění skóre kvality >

Přihlaste se k odběru novinek